Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

14. Taal doe je Samen!: ouders handvatten geven om de taalontwikkeling van jonge kinderen met (een vermoeden van) TOS te stimuleren