Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

18. Interprofessioneel samenwerken en samen beslissen voor een kind met een Communicatief Meervoudige Beperking