Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

34. Krachtig taalonderwijs voor iedere leerling; een samenwerkingsproject tussen regulier vo en ambulante dienst/vso