Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

40. Communicatie met Affectieve Technologie bij volwassenen met een communicatief meervoudige beperking en doofblindheid: twee casestudies