Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

45. Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort: een innovatieve samenwerking tussen eerstelijns logopedie, derdelijns zorg en hoger onderwijs