Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

56. Een spraakcomputer bij kinderen met CMB: consensus over de samenwerking en begeleiding van hun communicatiepartners