Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

10 – Evidence Informed Werken in de ambulante dienst – Kijken met de DSH- bril in het VO/MBO

Inleiding

Binnen het Expertisenetwerk DSH van Siméa zijn ambulant begeleiders vanuit Kentalis, Auris, VierTaal en Vitus Zuid betrokken. Zij hebben allen specifieke kennis rondom de begeleiding van dove- en slechthorende leerlingen en studenten in het po, vo en mbo. Tijdens de bijeenkomsten van het Expertisenetwerk wordt er regelmatig gewerkt met de “DSH Bril”. Met deze DSH Bril sluiten we aan bij de actuele ontwikkelingen naar maximale kwaliteit van de ondersteuning door evidence informed werken.

Inhoud

Tijdens deze workshop nemen we jullie mee in het gebruik van deze DSH bril bij de begeleiding van leerlingen en studenten in het vo en mbo. We gaan oefenen met behulp van een door jullie ingebrachte casus.

Toepasbaarheid
Na afloop van de lezing kun je de DSH Bril zelf inzetten om te komen tot verantwoorde keuzes en interventies om het handelen in de praktijk te verbeteren.

Doelgroep

De workshop is speciaal bedoeld voor ambulant begeleiders die begeleiding geven  aan  DSH leerlingen en studenten in het regulier VO en MBO én soms twijfelen of ze wel de juiste keuzes maken bij de ondersteuning van hun leerlingen.

Verbinding met thema

Met de DSH bril werken we samen aan het ontwikkelen van kwaliteit en herkenbaarheid bij het inzetten van interventies door de ambulante diensten. Als je de DSH bril opzet, zie en hoor je eerst de leerling, daarna onderzoeken we onze wetenschappelijke en praktijkkennis én nemen we de context rondom de leerling mee. Alles samen zorgt dat ervoor dat we de kwaliteit van ons handelen kunnen verbeteren.

 

 

Sprekers

Nienke Daum

Nienke Daum is ambulant begeleider bij Kentalis Ambulante Dienst in Utrecht. Zij begeleidt dove en slechthorende jongeren in het VO en MBO. Een deel van haar tijd besteedt zij aan het ontwikkelen en verspreiden van expertise over onderwijs en begeleiding aan DSH jongeren, o.a. door bijdragen aan de Kentalis AD DSH expertisegroep en aan het Simea Expertisenetwerk.

Alies Oostenbrug

Alies Oostenbrug is als ambulant begeleider en decaan verbonden aan het VierTaal College Amsterdam. Ze begeleidt voornamelijk leerlingen in het mbo en enkele in het vo en hbo. Daarnaast is Alies verbonden aan de volgende werkgroepen van Simea: AB vo/mbo, Aanpassingen Toetsen en Examens (ATE) en het Expertisenetwerk DSH.