Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

11 – STET: een organisatieoverstijgende, zeer brede blik bij de zorg voor onze kinderen.

Inleiding
Verschillende organisaties in Nederland zetten zich met hart en ziel in om kinderen met een communicatieve beperking (TOS, Doof/Slechthorend) te ondersteunen. Kinderen worden intensief begeleid op onze behandelgroepen door pedagogische begeleiders/ behandelaars, logopedisten en orthopedagogen, op scholen door deskundige en enthousiaste ambulant dienstverleners en door gedreven en hooggekwalificeerde teams op onze cluster 2 scholen. En toch… slaat begeleiding of behandeling soms onvoldoende aan en komt een kind niet tot bloei. Hoe dat komt en wat je eraan kunt doen? De oplossing ligt lang niet altijd voor de hand.
Ook binnen de diagnostiek op de Audiologische Centra is er soms behoefte aan expertise van buitenaf om tot een passend advies te komen.

Auris, Pento en de NSDSK hebben expertise gebundeld om met een bijzonder brede blik en intensief naar deze kinderen te kijken: het STET (Spraak Taal Expertise Team). Docenten, logopedisten, orthopedagogen/psychologen en andere begeleiders en behandelaars kunnen de kinderen voor een casusbespreking aanmelden bij dit team.

Inmiddels heeft het STET ruime ervaring opgedaan: tijd om te laten zien wat de meerwaarde is van de samenwerking van verschillende organisaties en verschillende disciplines. Voor kinderen waarbij alles echt moeilijk gaat.

Inhoud
Het STET is een afkorting van Spraak Taal Expertise Team. Het team helpt behandelaars en ouders bij vragen over leerlingen of cliënten met een taalontwikkelingsstoornis en/of een gehoorprobleem. De naar STET kan verwarrend zijn, maar het STET staat dus open voor vragen op gebied van communicatie, spraaktaal, auditieve beperkingen, gedrag en/of voor systeemgerichte vragen. Het team bestaat uit verschillende disciplines van de verschillende organisaties Auris, NSDSK en Pento. Binnen het STET werken we aan de zorg voor het kind en zijn ouders. Tijdens de presentatie krijgen de deelnemers een beeld van de werkwijze, opzet en deelnemers van het STET. Om de werkwijze te verduidelijken en levend te maken wordt een anonieme casus besproken. Als ouders toestemming geven, wordt gebruik gemaakt van filmmateriaal. Een inbrenger wordt gevraagd om zijn/haar ervaring te delen.

Toepasbaarheid
Het doel is om een best practice te laten zien vanuit onze organisaties: gezamenlijk optrekken om kwaliteitsverbetering in de zorg te krijgen voor onze populatie kinderen én om te leren van elkaar. Pento, Auris en de NSDSK bestrijken in Nederland een groot gebied, maar niet heel Nederland. We willen stimuleren dat ook de kinderen bij andere instellingen kunnen profiteren van de kennis die in Nederland beschikbaar is. Wellicht worden collegae geïnspireerd om ook dergelijke teams op te zetten, of – als die er al zijn – te delen hoe die functioneren. Leren van elkaar kan ons (maar vooral de kinderen) alleen maar helpen.

Doelgroep
Iedereen die zich professioneel bezighoudt met de ontwikkeling van kinderen met beperkingen op het gebied van de spraaktaalontwikkeling, zowel TOS als Doof/SH.

Verbinding met thema
Het STET is een mooi voorbeeld van hoe verschillende organisaties samenwerking hebben opgezocht. Het bundelen van expertise vanuit verschillende organisaties zorgt er voor dat zo veel mogelijk kinderen, ouders en andere betrokkenen kunnen profiteren van het STET.

Sprekers

Paulien de Jager

Na de opleiding tot natuurkundig ingenieur (TU Delft) deed Paulien de opleiding tot klinisch fysicus- audioloog. Sindsdien is ze werkzaam geweest op verschillende audiologische centra en ook jarenlang als ‘schoolaudioloog’ bij de meeste cluster 2 scholen in Amsterdam. Op dit moment is ze al weer een aantal jaar werkzaam bij Pento Audiologisch Centrum Utrecht.

n.t.b.

n.t.b.