Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

12 – Auris Taalexpress

Inleiding
Wil je meer weten over innovatie, video’s en kennisdeling? We vertellen je graag over de innovatieve oplossing: Auris Taalexpress. Uit kwalitatief onderzoek van team innovatie is in 2022 naar voren gekomen dat leerkrachten de lange wachttijd tussen het signaleren van een mogelijke TOS bij een leerling tot er ondersteuning op school geboden wordt, als belemmerend ervaren. Auris Taalexpress biedt een laagdrempelige en toegankelijke oplossing. In korte video’s beantwoordt een ambulant dienstverlener hulpvragen van leerkrachten en laat de leerkracht zien hoe de handelingsadviezen kunnen worden toegepast in de klas. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan inclusiever onderwijs voor leerlingen met een vermoeden van een TOS.

Inhoud
We nemen je mee in het project Auris Taalexpress waarin de ambulante dienstverlening samen met innovatie video’s heeft ontwikkeld met handelingsgerichte adviezen voor leerkrachten (groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8) voor hun leerling met (een vermoeden van) TOS. Je doet kennis op hoe je evidence informed interventies kunt delen met reguliere leerkrachten. We laten Auris Taalexpress zien en vertellen hoe je het kunt gebruiken. We delen de resultaten van de inzet van Auris Taalexpress en vertellen over het vervolg van het project.

Toepasbaarheid
Na deze lezing kun je gelijk aan de slag met Auris Taalexpress door zelf de video’s te bekijken, de handelingsgerichte adviezen uit te proberen of door de video’s in te zetten in je werkzaamheden als ambulant dienstverlener. Het zet je aan tot nadenken over hoe we in de toekomst als sector onze kennis het beste kunnen delen.

Doelgroep
De lezing is voor ambulant dienstverleners die leerkrachten ondersteunen en nieuwkomers in de sector die meer zicht willen krijgen op evidence informed werken binnen cluster 2 en regulier onderwijs.

Verbinding met thema
Als professionals in het onderwijs werken we met elkaar samen om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Wanneer de leerling (een vermoeden van) TOS heeft, is kennis nodig om te voldoen aan de cluster 2-onderwijsbehoeften. Met de video’s van Auris Taalexpress werken we samen aan een inclusieve omgeving waarin kennisdeling centraal staat!

Sprekers

Sanne Renkers

Sanne Renkers werkt als ambulant dienstverlener in regio Midden bij Auris en is de projectleider van Auris Taalexpress. Hiervoor heeft Sanne als leerkracht op verschillende SO-scholen gewerkt en de master SEN afgerond.

Margriet Zuidhof

Margriet Zuidhof werkt als ambulant dienstverlener en spraaktaaldeskundige in regio Noord-West bij Auris. Hiervoor was zij werkzaam binnen de projectgroep Peuterpraat waar materialen, scholing en beleid wordt ontwikkeld gericht op de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Zij maakt deel uit van de werkgroep van project Auris Taalexpress.