Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

14 – Taal doe je Samen!: ouders handvatten geven om de taalontwikkeling van jonge kinderen met (een vermoeden van) TOS te stimuleren.

Inleiding
Ouders spelen een cruciale rol bij het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen met (een vermoeden van) TOS. Om meer ouders op een laagdrempelige manier te bereiken zette de Koninklijke Auris Groep in 2019 de ouder-kind groep Taal doe je Samen! In deze groep bezoeken ouders met hun kind vier bijeenkomsten waarin ze leren hoe ze de taal van hun kind spelenderwijs kunnen stimuleren. Het aanbod is minder intensief en talig dan het regulier ouderaanbod. Het is daarom laagdrempeliger, ook voor anderstalige ouders. Vanaf 2021 nam de NSDSK dit aanbod over en startte er een gezamenlijk onderzoek naar de gebruikerservaringen en doelmatigheid van Taal doe je Samen!. Hebben ouders het gevoel dat zij iets geleerd hebben? En is er verandering zichtbaar in de interactie met hun kind?

Inhoud
In het onderzoek deden 40 ouder-kind paren mee. Zij vulden vooraf en achteraf vragenlijsten in en werden geïnterviewd over hun ervaringen. Een groot deel van de deelnemers werd vooraf en achteraf gefilmd in de interactie met hun kind. In de parallelsessie presenteren we de resultaten van het onderzoek en gaan we met het publiek in gesprek over de betekenis voor de praktijk.

Toepasbaarheid
Na het volgen van deze lezing hebben aanwezigen kennis opgedaan over nieuw ouder-kind aanbod in de derdelijnszorg voor kinderen met (een vermoeden van) TOS en het onderzoek dat hiernaar gedaan wordt.

Doelgroep
De parallelsessie is relevant voor zorgprofessionals (denk aan logopedisten, gedragsdeskundigen en pedagogisch behandelaars) die werken met jonge kinderen met (een vermoeden van) TOS en hun ouders. Er is geen voorkennis vereist voor de parallelsessie.

Verbinding met thema
In de zorg voor jonge kinderen met TOS komt er steeds meer aandacht voor de belangrijke rol van ouders. Door samenwerking tussen ouders en zorgprofessionals kunnen kinderen optimaal gestimuleerd worden.

Sprekers

Dinte Vlieger

Dinte Vlieger is junior onderzoeker bij Auris. Ze is opgeleid als taalkundige aan de Universiteit Utrecht. Ze is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van zorg en onderwijs aan kinderen met TOS.

Iris Duinmeijer

Iris Duinmeijer is programmaleider TOS bij de NSDSK. Ze is taalkundige en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar grammaticale problemen bij kinderen en jongeren met TOS. Haar huidige onderzoek richt zich op de ontwikkeling en behandeling van jonge kinderen met (een vermoeden van) TOS.