Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

15 – Unicorn – een onderzoek naar eenzijdig gehoorverlies bij jonge kinderen

Inleiding
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de invloed van een eenzijdig gehoorverlies op de ontwikkeling van jonge kinderen. Met project Unicorn brengen we daar verandering in. Hierin volgen we de ontwikkeling van kinderen met eenzijdig gehoorverlies longitudinaal om de impact van een eenzijdig gehoorverlies op verschillende ontwikkelingsgebieden te onderzoeken. Daarnaast onderzoeken we in dit project de ervaringen van ouders en professionals met betrekking tot (audiologische) zorg.

Inhoud
In deze lezing vertellen we jullie over de opzet van het project Unicorn, delen we recente inzichten uit de wetenschappelijke literatuur en presenteren we de eerste onderzoeksresultaten. De resultaten die we delen gaan over een vragenlijst die is uitgezet onder audiologen over de audiologische zorg aan kinderen met eenzijdig gehoorverlies. Daarnaast gaan we graag met jullie in gesprek over ervaringen en vragen rondom zorg en onderwijs aan kinderen met eenzijdig gehoorverlies.

Toepasbaarheid
In deze lezing doe je nieuwe kennis op over (de ontwikkeling van) kinderen met eenzijdig gehoorverlies.

Doelgroep
Deze lezing is bedoeld voor alle professionals die kinderen met eenzijdig gehoorverlies tegenkomen. Er is geen kennis of ervaring vereist voor het volgen van deze lezing.

Verbinding met thema
In deze sessie werken we graag met jullie samen, we horen graag jullie ervaringen rondom kinderen met eenzijdig gehoorverlies. Binnen project Unicorn werken onderzoekers, audiologen en zorgaanbieders samen om de zorg voor kinderen met eenzijdig gehoorverlies en hun ouders te verbeteren.

Sprekers

Rosanne van der Zee

Rosanne is linguïst en werkt als onderzoeker en projectleider aan verschillende projecten die zich richten op jonge D/SH kinderen. Zij is daarnaast aan het promoveren op het project Unicorn, dat zich richt op kinderen met eenzijdig gehoorverlies.

Susan van den Boogaard

Susan van den Boogaard is junior onderzoeker bij de NSDSK. Zij heeft haar master Medische Antropologie afgerond met focus op sport, inclusie en diversiteit. Daarnaast heeft ze haar research master Cognitieve Neurowetenschappen afgrond. Zij werkt mee aan verschillende projecten die zich richten op jonge D/SH kinderen.