Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

16 – Samenwerken is succes. SH- en spraakpoli op het AC: diagnostiek en kortdurende behandeling.

Inleiding
SH-poli is een zorgproduct waarin we verdiepende diagnostiek, kortdurende behandeling en psycho-educatie kunnen bieden. Wij richten ons op gehoorgerelateerde hulpvragen die niet vanuit de reguliere zorg op het AC beantwoord kunnen worden. Dit zorgproduct wordt vergoed vanuit de Zintuigelijke Gehandicapten Zorg (ZG zorg). Doel is om slechthorende kinderen en jongeren middels een kort en laagdrempelig traject zelfredzaam te maken.

Belang en meerwaarde:
– Wij willen laten zien dat het audiologisch centrum voor de dove en slechthorende kinderen meer kan zijn dan alleen een centrum waar je komt voor controle van je gehoor.
– Multidisciplinaire karakter
– Laagdrempelig specialistische (expertise op stukje gehoor bij behandelaars) behandeling op een plek waar kinderen van kleins af aan al bekend en vertrouwd zijn.
– ouders en andere betrokkenen worden meegenomen in het traject
– we hebben het idee dat we in een vroeg stadium (preventie) deze kinderen kunnen helpen zodat we grotere problemen mogelijk kunnen voorkomen.
– Deze kennis delen binnen Nederland met andere experts op het gebied van doof- en slechthorendheid

Inhoud
We willen een poster maken waarin we inzichtelijk maken welke hulpvragen er zijn, welke kinderen we zien, stukje ontstaan, welke onderzoeken we doen, welke behandeling daarop kunnen volgen en individuele resultaten van een aantal trajecten die inmiddels zijn afgerond.

Toepasbaarheid
Mogelijk komen andere collega’s in het werkveld op ideeën om deze doelgroep laagdrempelig te kunnen helpen op een plek waar deze kinderen en hun ouders zich op hun gemak voelen .

Doelgroep
Mensen werkzaam op het AC met deze doelgroep
mensen vanuit zorg en onderwijs die zien dat bij deze doelgroep samenwerking met het multidisciplinaire team van het AC zinvol is.

Geen kennis/ervaringsniveau vereist om deze poster te bekijken.

Verbinding met thema
Binnen het AC belang van samenwerken tussen verschillende disciplines benadrukken
Binnen organisaties en ook organisatie overstijgend laten zien hoe belangrijk het is voor deze doelgroep om met elkaar samen te werken.

Sprekers

Ester van Roosendaal

Ester van Roosendaal, werkzaam als psycholoog NIP op het audiologisch centrum van Auris in Rotterdam sinds 2008. Op het AC ziet zij slechthorende kinderen en jongeren voor diagnostiek. In 2021 heeft zij samen met Agnes Doorduin de SH-poli opgericht waar zij de behandelcoördinator van is. Ester is zelf slechthorend. Dit kan voor kinderen en jongeren drempelverlagend werken in de psycho-educatie.

Agnes Doorduin

Agnes Doorduin, werkzaam als klinisch linguïst en logopedist sinds 2002 op het audiologisch centrum van Auris in Rotterdam. Daarnaast werkzaam voor het CI-team Rotterdam sinds 2004. Samen met Ester van Roosendaal heeft zij de SH-poli opgericht waar naast diagnostiek ook ruimte is voor kortdurende behandeltrajecten.