Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

17 – “Dit hoor ik thuis”: dagelijkse akoestische en linguïstische omgevingen van jonge kinderen met gehoorverlies.

Inleiding
Kinderen met gehoorverlies hebben meer uitdagingen in hun taalontwikkeling dan goedhorende kinderen. Dit komt onder andere door verminderde toegang tot gesproken taal, ondanks gebruik van hoortoestellen. Een goede kwaliteit van taalaanbod is belangrijk voor de taalontwikkeling. Binnen Vroegbehandeling krijgen ouders vaardigheden aangereikt om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. Hoe zien de talige interacties tussen ouder en kind eruit in dagelijkse situaties? Welke interacties lokken taal uit? Wat kunnen we hiervan leren? Het is belangrijk dat gesproken taal goed hoorbaar is voor een kind, daarom is de auditieve omgeving belangrijk. In het project AUDIOLISTIC brengen we de linguïstische en auditieve omgeving waarin kinderen met gehoorverlies gesproken taal leren in kaart.

Inhoud
We presenteren de onderzoeksresultaten van het project AUDIOLISTIC. We gaan in op de taal die ouders in dagelijkse situaties aanbieden aan hun kind. Bijvoorbeeld tijdens momenten met veel beurtwisselingen zoals voorlezen, of tijdens routinemomenten met minder beurtwisselingen, zoals aankleden. De auditieve omgeving wordt in kaart gebracht met behulp van dagelijkse hoortoesteldatalogging, LENA-recorders die de signaal-ruis-verhouding (SNR) van spraak tijdens interactiemomenten meten, en met geluidsmetingen in de woonkamer. We presenteren zo een compleet plaatje van het aanbod van gesproken taal en de hoorbaarheid van dit taalaanbod.

Toepasbaarheid
De presentatie geeft inzicht in de dagelijkse situaties waarin kinderen taal leren. De gepresenteerde adviezen kunnen worden meegenomen door ouders en professionals om de toegang tot taal verder te optimaliseren.

Doelgroep
De presentatie is relevant voor alle betrokkenen rondom jonge kinderen met gehoorverlies. O.a. voor ouders, onderzoekers en professionals in de Vroegbehandeling en Audiologische Centra.

Verbinding met thema
Het AUDIOLISTIC project is een intensieve samenwerking tussen o.a. logopedisten, psychologen en audiologen. Daardoor wordt de omgeving niet vanuit één perspectief bekeken, maar worden alle facetten meegewogen. Dit bevordert multidisciplinaire zorg rondom deze doelgroep.

Sprekers

Annerenée Meijer

Annerenée Meijer werkt als klinisch fysicus-audioloog en onderzoeker bij Pento. Binnen haar functie heeft ze veel ervaring met kinderen met gehoorverlies, zowel in diagnostiek als revalidatie. Deze ervaring komt goed van pas bij haar onderzoek, een samenwerking met het UMCG en de NSDSK.

Hiltje Muller

Hiltje Muller werkt als logopedist bij Pento. Bij Pento heeft ze ervaring met diagnostiek bij kinderen met gehoorverlies en kinderen met spraak-taalproblemen. Hiltje deed haar afstudeeronderzoek voor de masterstudie Klinische Gezondheidswetenschappen binnen het AUDIOLISTIC-project.