Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

19 – Siméa Passend en Inclusief. A.I. is ook Evidence informed aan het werken

Inleiding
In een tijdperk waarin informatie overal is en onderwijsinstellingen streven naar effectiviteit en efficiëntie, is het belangrijker dan ooit om beslissingen te baseren op betrouwbare, wetenschappelijke inzichten. Evidence-informed werken vormt hierbij de basis van verantwoord beleid maar ook de praktijk in het onderwijs.
AI kan gezien worden als een perfect voorbeeld van hoe evidence-informed werken in de praktijk kan worden gebracht.
Jean zal de basis laten zien van Evidence Informed Werken en laat zien dat ook A.I. op die manier werkt op zijn bevlogen manier. Vanuit Siméa wordt hard gewerkt om cluster 2 begeleiding Evidence Informed te laten werken.

Inhoud
Deze lezing zal een verkenning zijn van evidence-informed werken met kunstmatige intelligentie als innovatieve toepassing. Het zal een beknopte uitleg geven van hoe EI en AI werkt en waar de parallellen liggen. Daarnaast zal het de praktische toepassingen van AI in het onderwijs belichten, waarbij voorbeelden worden gegeven van hoe je, bijvoorbeeld als schoolleider of beleidsadviseur, deze technologie kunt integreren om geïnformeerde beslissingen te nemen.

Toepasbaarheid
De lezing zal de deelnemers voorzien van inzichten in hoe AI EI inzet en hoe we in het onderwijs hiervan kunnen leren. Het zal hen in staat stellen om de verworven kennis toe te passen in hun eigen onderwijspraktijk.
Bovendien zal de lezing aanzetten tot discussie over de ethische en praktische implicaties van het gebruik van AI in het onderwijs, waardoor deelnemers worden uitgedaagd om na te denken over de juiste balans tussen menselijke expertise en technologische ondersteuning.

Doelgroep
Deze lezing is met name relevant voor schoolleiders, beleidsadviseurs, beleidsmakers en onderwijsprofessionals die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van evidence-informed praktijken en het verkennen van de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het onderwijs.

Verbinding met thema
De lezing benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen onderwijsinstellingen en wetenschappelijke inzichten. Het benadrukt het belang van een gezamenlijke inspanning om ervoor te zorgen dat EI wordt toegepast en ontwikkelingen zoals AI worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren. Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan de programmalijn van Siméa ‘passend en inclusiever’.

Sprekers

Jean van Ham

Jean van Ham is een ervaren leidinggevende en werkt in het voortgezet (speciaal) onderwijs, met een achtergrond in psychologie en een passie voor het integreren van nieuwe technologieën. Als directielid bij Vitus Zuid in Eindhoven is hij aangesloten bij de programmalijn vanuit Siméa rondom evidence-informed werken. Jean is een deskundige op het gebied van het gebruik van kunstmatige intelligentie.