Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

20 – Taalstimulering Thuis – hoe willen ouders de oudercursus?

Inleiding
In het Deelkrachtproject Taalstimulering Thuis ontwikkelen we een nieuw ouderprogramma voor en met ouders van jonge kinderen met (een vermoeden van) TOS. In dit ouderprogramma leren ouders vaardigheden om de taalontwikkeling van hun jonge kind met (een vermoeden van) TOS in de dagelijkse communicatie te stimuleren. Het ouderprogramma wordt zo ontwikkeld dat alle ouders hieraan mee kunnen doen, doordat het mogelijk wordt om binnen het programma maatwerk te leveren.

De ontwikkeling is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, de expertise van de professionals, en de ervaringen van ouders. Om inzicht te krijgen in de visie en ervaringen van ouders zijn focusgroepen gehouden en interviews afgenomen. Hieraan hebben zowel ouders deelgenomen die wel een ouderprogramma hebben gevolgd als ouders die geen ouderprogramma hebben gevolgd.

Inhoud
In deze lezing presenteren we de resultaten van focusgroepen en interviews met ouders. Dit waren ouders van jonge kinderen met (een vermoeden van) TOS die vroegbehandeling kregen. Ook laten we zien hoe we met deze resultaten het fundament hebben gelegd voor het nieuw te ontwikkelen ouderprogramma. We gaan met het publiek in gesprek wat hun ervaring is met ouderprogramma’s en wat zij de projectgroep mee willen geven in het ontwikkelen van dit nieuwe ouderprogramma.

Toepasbaarheid
Je krijgt meer te weten over het ouderprogramma dat in ontwikkeling is. Professionals in het publiek worden aan het denken gezet hoe zij meer kunnen samenwerken met ouders in de behandeling van het jonge kind met TOS. Ook kunnen zij de opbrengsten van de focusgroepen meenemen naar hun eigen organisatie omdat zij te horen krijgen wat de wensen zijn van ouders met betrekking tot een ouderprogramma.

Doelgroep
Deze lezing is bedoeld voor professionals die werken met jonge kinderen met TOS, ervaringsdeskundige ouders en overige geïnteresseerden.

Verbinding met thema
Ouders hebben de belangrijkste rol in de taalontwikkeling van hun kind. Wanneer een jong kind TOS heeft, is een goede samenwerking tussen ouders en zorgprofessionals nodig om de taalontwikkeling te stimuleren. Door middel van dit nieuwe ouderprogramma willen we deze samenwerking tussen ouders en professionals verbeteren.

Sprekers

Maaike Diender

Maaike Diender is onderzoeker en klinisch linguïst. Zij houdt zich dagelijks bezig met het verbinden van de wetenschap met de dagelijkse klinische praktijk. Haar expertise ligt op het gebied van verdiepende spraak- en taaldiagnostiek en behandeling van jonge (meertalige) kinderen met TOS.

N.t.b.

N.t.b.