Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

21 – Denken in Dialoog: welke opvoederstrategieën stimuleren cognitieve vaardigheden en hoe kun je vooruitgang in vaardigheden observeren?

Inleiding
Kinderen met meervoudige beperkingen, zoals met een aangeboren beperking in horen én zien (doofblindheid) of een communicatief meervoudige beperking (CMB), laten vaak problemen zien in de cognitieve ontwikkeling. Er is nooit eerder onderzoek gedaan naar werkzame opvoederstrategieën voor het bevorderen van cognitieve vaardigheden bij deze doelgroepen. Het onderzoek Denken in Dialoog richt zich op het achterhalen van werkzame opvoederstrategieën voor het bevorderen van de cognitieve ontwikkeling van kinderen en adolescenten met aangeboren doofblindheid. We baseren ons daarbij op de ontwikkelingstheorie van Piaget. Volgens deze theorie, ontwikkelen kinderen zich volgens vier opeenvolgende stadia: het sensomotorische stadium, het pre-operationele stadium, het concreet operationele stadium en het formeel operationele stadium. De opvoederstrategieën, zoals voordoen, uitlokken, taal stimuleren en metacognitieve vaardigheden, baseren we o.a. op de assessment methode van Van Dijk en de leerstrategieën van de Tactile Working Memory Scale (Nicholas, Johannessen & Van Nunen).

Inhoud
In het eerste deel van de masterclass zal de interventie worden toegelicht en zullen de resultaten ervan worden besproken. Vervolgens zullen we twee casussen behandelen. Per casus oefenen we met het observeren van opvoederstrategieën d.m.v. video-analyse en kijken we hoe je in kaart kunt brengen wat een passend cognitiedoel is. We bespreken per casus hoe er aan de cognitieve vaardigheden is gewerkt en we oefenen met het toepassen van Goal Attainment Scaling om de vooruitgang in vaardigheden per casus te observeren.

Toepasbaarheid
De sprekers beogen nieuwe kennis over te dragen over de inzet van opvoederstrategieën en handvatten mee te geven voor het bevorderen van cognitieve vaardigheden en meten van vooruitgang in deze vaardigheden bij kinderen en adolescenten met meervoudige beperkingen, zoals CMB of aangeboren doofblindheid.

Doelgroep
De lezing is interessant voor professionals die werken met doofblinde leerlingen/cliënten of leerlingen/cliënten met een communicatief meervoudige beperking (CMB). De lezing zal voor diverse disciplines interessant zijn. Specifieke werkervaring of voorkennis zijn geen vereisten.

Verbinding met thema
De masterclass sluit aan op het thema “Samenwerken of samen werken” omdat het laat zien hoe onderzoek en praktijk nauw kunnen samenwerken in het belang van de ontwikkeling van kinderen/cliënten met meervoudige beperkingen. Onderzoekers, behandelcoördinatoren, leerkrachten, ouders en begeleiders werkten samen binnen Denken in Dialoog om de cognitieve vaardigheden van kinderen met meervoudige beperkingen te stimuleren.

Sprekers

Kim E. Tosolini

Na het behalen van de bachelor Orthopedagogiek en de Master Communication & Deafblindness, heeft Kim Tosolini de afgelopen vier jaar promotieonderzoek gedaan bij de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Koninklijke Kentalis. Ze onderzocht hoe verschillende opvoeders de cognitieve vaardigheden van kinderen met aangeboren doofblindheid kunnen stimuleren.

Saskia Damen

Saskia Damen is hoogleraar orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze bekleedt de door Koninklijke Kentalis ingestelde bijzondere leerstoel 'Ontwikkeling en leren van mensen met een communicatief meervoudige beperking en mensen met aangeboren en vroeg verworven doofblindheid'. Ze is ook senior onderzoeker bij de Academie van Koninklijke Kentalis en voorzitter van het Deafblind International Communication Network.