Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

22 – Creatief brainstormen over de toekomst van de best mogelijke vorm van logopedie

Inleiding
De uitdaging voor de logopedist is duidelijk: efficiënter werken, digitaliseren, innoveren (IZA; Ambities NVLF; NIVEL). Maar hoe? En wat voor impact heeft dat op het werk van de logopedist? De noodzaak voor innovatie is groot en dit moeten we met elkaar gaan doen.
In deze creatieve masterclass gaan wij met elkaar brainstormen en op zoek naar nieuwe ideeën en oplossingen voor de uitdagingen die er voor ons liggen. Dit doen we aan de hand van de volgende vraag: ‘Hoe kunnen we het vak logopedie anders inrichten om toekomstbestendig te zijn?’. Met elkaar kijken we naar de uitdagingen voor het vak logopedie en zullen we buiten de gebaande denkpaden gaan om nieuwe inzichten te krijgen. Met als einddoel drie mogelijke oplossingen die nader bekeken gaan worden in de sector.

Inhoud
Tijdens een pakkende plenaire start zorgen we dat iedereen gegrepen wordt door het belang van het onderwerp en in de juiste creatieve mindset komt. Daarna gaan we aan de slag met brainstormen volgens de Ynnovate methodiek dat gebaseerd is op Design Thinking. We zullen eerst zoveel mogelijk ideeën ophalen (divergeren) door wisselende creatieve werkvormen. Gedurende de sessie zullen we steeds meer convergeren en werken naar drie uitgewerkte ‘WOW ideeën’ die innovatief en realiseerbaar zijn.

Toepasbaarheid
We inspireren elkaar over de volle breedte voor mogelijke innovaties voor de logopedie, we willen je aan het denken zetten over de mogelijkheden die jij zelf hebt tot innoveren en we hopen dat de opbrengst van de brainstorm een eerste stap is voor het collectief innoveren van logopedie.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor logopedisten, andere professionals en iedereen die net als wij de noodzaak van innovatie bij logopedie inzien en mee willen denken over oplossingen.

Verbinding met thema
Dit is bij uitstek een manier om sectorbreed met elkaar een vuist te maken, in gesprek te gaan en samen te werken aan de uitdagingen die ons allen te wachten staan.
Daarnaast is de creatieve sessie een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen Auris en Viertaal.

Sprekers

Yvonne van Vilsteren

Yvonne van Vilsteren is logopediste en al een hele tijd werkzaam bij Auris op verschillende plekken (behandelgroep Tos, doof/sh en onderwijs). De afgelopen jaren werkt zij bij team innovatie en denkt zij mee over eventuele nieuwe manieren van logopedie. Hiermee wil ze bereiken dat cliënten nu en in de toekomst optimaal kunnen blijven profiteren van de beste logopedische zorg.

Richard Hulsebos

Richard Hulsebos is innovatiecoördinator bij stichting VierTaal. In deze functie houdt hij zich bezig met innovatie, digitale geletterdheid en digitale didactiek in het cluster 2 onderwijs. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het begeleiden van verandertrajecten binnen de organisatie. Hij streeft ernaar om met vernieuwende ideeën en oplossingen bij te dragen aan de continue ontwikkeling van VierTaal.