Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

23 – Die (lastige) ouder! Samenwerken vanuit het ouderperspectief

Inleiding
Waar kinderen zijn, zijn ouders en wie met of voor kinderen werkt krijgt onvermijdelijk te maken met ouders. Sommige ouders zijn fijn om mee samen te werken, andere ouders zijn niet zo fijn. Sommige ouders nemen alles van je aan en andere ouders hebben overal een mening over.
Ik ben zo’n ouder met een mening en als je met mij samenwerkt vind je een uitdaging maar zeker ook verdieping in je werk.

Inhoud
In deze masterclass kijk ik vanuit verschillende perspectieven naar samenwerken met ouders. Van casusniveau (de ouder van het kind waar je bij betrokken bent) via ouders die ouders ondersteunen (buddy’s), de ouder die zijn/haar ervaringsdeskundigheid inzet om de belangen van een groep ouders te behartigen, ouders die input geven aan onderzoeken, ouders die participeren in onderzoek (PAR) tot ouders die voorvechters zijn voor de doelgroep.
We gaan met elkaar in gesprek over samenwerking met ouders, vanuit onze mijn eigen ervaringen als ouder of professional. Ik zal prikkelende vragen vanuit de ervaringen van de vele ouders die ik spreek en de ouders met wie ik samenwerk. Samen gaan we op zoek naar wat de samenwerking tussen ouders en professionals soms zo lastig maakt. Zijn dat lastige ouders of zijn het de lastige vragen die ze stellen? Zijn dat onervaren professionals of zijn de protocollen waarmee professionals moeten werken?

Toepasbaarheid
Deze masterclass zet je aan en laat je reflecteren op samenwerken met ouders in het algemeen en op jouw eigen samenwerking met ouders in het bijzonder. Durf je het aan om eerlijk te kijken naar jouw ideeën over en ervaringen met de samenwerking met ouders?
In deze masterclass kun je inspiratie opdoen om het samenwerken met ouders hoog op de agenda te zetten, want goed samenwerken met ouders komt rechtstreeks ten goede aan het kind.

Doelgroep
Iedereen die met en voor kinderen werkt krijgt met ouders te maken en zal zich moeten verhouden tot samenwerken met ouders. Of je nu net begint of al langere tijd meedraait. Ik daag je uit hier eens met een nieuwe blik naar te kijken en je eigen handelen onder de loep te nemen.

Verbinding met thema
Investeren in de samenwerking met ouders is investeren in het kind!

Opmerkingen
De helft van de masterclass wordt gewijd aan het samenwerken met ouders op casusniveau. Een deel van de masterclass zal ingevuld worden door gastsprekers, zowel ouders als professionals.

Sprekers

Heleen Gorter

Heleen Gorter is ouder van een inmiddels 18 jarige zoon met TOS en auteur van het boek ´Vechten voor mijn kind met een TOS´. Vanuit haar ervaringen heeft ze veel contact met andere ouders, geeft ze lezingen, zet ze zich in om TOS algemeen bekender te maken en is ze voorzitter van Stichting TOS -Centraal. Daarnaast is ze betrokken geweest bij het HU project COMPLETE en de Deelkracht onderzoeken Toegankelijkheid ZG, Samen met Ouders. Momenteel is ze betrokken bij de Deelkracht onderzoeken PARTOS en Levensloop TOS in de keten.