Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

25 – Samen op weg: autonomie-ondersteuning bieden, hoe doe je dat?

Inleiding
In het Deelkrachtproject Gezinsgerichte Behandeling Usher ontwikkelen we een scholingsprogramma voor professionals die gestoeld is op de Zelfdeterminatie Theorie. Dit scholingsprogramma bevat o.a. een fysieke training waarin het concept autonomie-ondersteuning centraal staat. In deze training leren professionals autonomie-ondersteuning toe te passen in de praktijk. Verschillende autonomie-ondersteunende strategieën zoals empathie tonen en het stimuleren van actieve deelname zullen aan bod komen. Uit verschillende onderzoeken weten we dat autonomie-ondersteuning een positief effect heeft op motivatie, welbevinden en leerresultaten van individuen. Ook blijkt dat professionals getraind kunnen worden in autonomie-ondersteuning, zelfs professionals die van nature al autonomie-ondersteunend zijn. Hoe pas je autonomie-ondersteuning toe? Daar nemen we jullie in deze masterclass in mee.

Inhoud
We zullen een introductie geven van de zelfdeterminatie theorie en uitleggen wat autonomie-ondersteuning inhoudt. Daarnaast zullen we een deel van de nieuw ontwikkelde fysieke training voor professionals inzetten met praktische oefeningen d.m.v. videomateriaal, waarbij deelnemers de kans krijgen om de concepten in de praktijk toe te passen d.m.v. praktische oefeningen en te reflecteren op hun eigen professionele context.

Toepasbaarheid
Deze masterclass biedt deelnemers concrete kennis en praktische vaardigheden die direct toepasbaar zijn in hun professionele praktijk, ongeacht doelgroep. Autonomie-ondersteuning draagt bij aan een effectieve manier van communiceren en samenwerken met cliënten/leerlingen/ouders. De geboden oefeningen met videomateriaal zullen deelnemers helpen om de concepten toe te passen in de praktijk. Bovendien zal er tijdens de masterclass ook ruimte zijn voor discussie en het uitwisselen van ervaringen.

Doelgroep
De relevantie van deze masterclass strekt zich uit tot alle professionals, ongeacht hun specifieke doelgroep. Er zijn internationaal eerder effectief gebleken trainingsmaterialen ontwikkeld voor o.a. leraren, zorgverleners, ouders en coaches. Autonomie-ondersteuning is universeel toepasbaar.

Verbinding met thema
Autonomie-ondersteuning draagt bij aan effectief samenwerken, in verschillende contexten met cliënten/ leerlingen/ouders.

Sprekers

Eline Heppe

Dr. Eline Heppe werkt als senior onderzoeker bij de Academie van Koninklijke Kentalis en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoeken richten zich op mensen met een beperking in horen én zien (doofblindheid) en hun families, doven en slechthorenden en mensen met een visuele beperking. Binnen Deelkracht vervult Eline de rol van deelprogrammaleider van het deelprogramma een beperking in horen én zien (doofblindheid). Als onderdeel hiervan is Eline projectleider van o.a. het project Gezinsgerichte Behandeling Usher.

Sonja van de Molengraft

Sonja van de Molengraft, MSc, is als onderzoeker verbonden aan Koninklijke Kentalis en de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds januari 2023 is ze toegewijd aan haar promotieonderzoek. Haar promotieonderzoek vindt plaats binnen het project Gezinsgerichte Behandeling Usher. Hierbij wordt o.a. de Zelfdeterminatie Theorie als theoretisch kader gehanteerd, met de focus op het bevorderen van autonomie-ondersteunend handelen in diverse contexten.