Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

26 – Hello20: gehoorverlies en langlopend onderzoek

Inleiding
Hello20 is een onderzoeksproject waarin we de ontwikkeling van een grote groep dove en slechthorende kinderen vanaf hun eerste levensjaar 20 jaar lang willen volgen. Hoe verloopt de ontwikkeling van taal en gedrag? Welke rol spelen opvoeding en omgeving daarbij? Hoe doen dove en slechthorende kinderen het op school en hoe ziet hun leven eruit als jongvolwassene? Met dit onderzoek krijgen we meer zicht op waarom het ene dove of slechthorende kind zich anders ontwikkelt dan het andere.

Inhoud
Met oudervragenlijsten en taken voor de kinderen verzamelen we informatie over de auditieve, taal-, sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden van de kinderen op verschillende leeftijden. Daarnaast maken we video-opnames van de ouder-kind interactie tijdens huisbezoeken. Binnen het project verzamelen we gegevens op 18 verschillende meetmomenten gedurende 20 jaar. Er doen inmiddels al 16 enthousiaste ouders en kinderen mee. In deze presentatie staan we stil bij de opzet van Hello20 en geven we een inkijkje in de eerste deelnemers aan de hand van videobeelden. Daarnaast gaan we graag met jullie in gesprek over welke aspecten van de ontwikkeling belangrijk zijn om (in de toekomst) te volgen.

Toepasbaarheid
Na deze lezing heb je kennis opgedaan over het project Hello20, longitudinaal onderzoek naar dove/slechthorende kinderen en welke vragenlijsten en testen daarbij gebruikt kunnen worden. We hopen iedereen enthousiast te maken voor Hello20, zodat er nog meer kinderen en ouders gaan deelnemen.

Doelgroep
Deze lezing is bedoeld voor professionals die werken met dove/slechthorende kinderen. Er is geen voorkennis vereist.

Verbinding met thema
Binnen Hello20 werken we met onderzoekers en professionals samen om zoveel mogelijk jonge dove/slechthorende kinderen te volgen in hun ontwikkeling. We zijn allemaal benieuwd waarom het ene dove of slechthorende kind zich anders ontwikkelt dan het andere en proberen daar met dit project samen een antwoord op te vinden. Door deze mooie samenwerking doen er al 16 gezinnen mee vanuit heel Nederland.

Sprekers

Rosanne van der Zee

volgt

Loes Wauters

volgt