Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

26. Masterclass Deelkracht DSH 0 – 5

Tijdens deze Masterclass zijn er meerdere presentaties van Deelkracht-projecten

Samenwerken rondom het hoortoestelgebruik van jonge slechthorende kinderen
Brigitte de Hoog

In de lezing worden de resultaten van het onderzoek ‘Wat hoor ik’ gedeeld, waarin het hoortoestelgebruik van jonge slechthorende kinderen (0 t/m 5 jaar) en de ervaringen van hun ouders op dat gebied zijn onderzocht. Hoe consistent draagt deze groep kinderen de hoortoestellen en in welke situaties? Hoe competent voelen ouders zich in het gebruik van de hoortoestellen en van wie hebben ze de benodigde vaardigheden geleerd? En welke factoren spelen een rol in het hoortoestelgebruik en zijn beïnvloedbaar om het gebruik te vergroten in de Nederlandse praktijk? Voor gezinsbegeleiders en audiologen doen we
aanbevelingen om de kennis en vaardigheden van ouders rondom hoortoestelgebruik te versterken.

Taalontwikkeling door de ogen van het dove of slechthorende kind
Merel Maslowski

We presenteren twee studies naar de gesproken taalontwikkeling bij jonge DSH kinderen. In deze studies gebruiken we eye-tracking op verschillende manieren om de vaardigheden van kinderen te onderzoeken. We kijken door de ogen van het jonge kind om grip te krijgen op het leren van gesproken taal. In de eerste studie onderzoeken we twee basisvaardigheden in de gesproken taalontwikkeling: spraakklanken onderscheiden en woorden herkennen. Deze vaardigheden ontwikkelen horende kinderen in het eerste en tweede levensjaar. We vergelijken de vaardigheden van DSH kinderen en horende kinderen op drie verschillende momenten: wanneer ze 6 maanden, 10 maanden en 14 maanden de hoortoestellen/CI’s hebben gedragen (horende kinderen wanneer ze 6, 10 en 14 maanden oud zijn). We kijken ook of er een relatie is tussen de twee vaardigheden. Ten slotte bekijken we in welke mate zichtbare spraak bijdraagt aan ontwikkeling van deze vaardigheden. In de tweede studie onderzoeken we hoe kinderen woorden leren binnen de context van de ouder-kindinteractie. Zowel ouder als kind dragen een eye-tracker in dit onderzoek terwijl ze samen spelen. Hierdoor krijgen we zicht op de wijze waarop gedeelde aandacht tot stand komt en kinderen nieuwe woorden leren.

Omgaan met diversiteit in de vroegbehandeling DSH: past, present & future
Lizet Ketelaar

In deze lezing komt het hele palet aan deelprojecten langs die binnen Deelkracht DSH 0-5 te maken
hebben met het thema diversiteit. Past: de producten en uitkomsten uit Deelkracht ronde 1 passeren kort de revue. – Handreiking ‘Omgaan met diversiteit’ voor professionals – Rapport ‘Vroegbehandeling voor dove en slechthorende kinderen: Ervaringen van ouders met diverse achtergronden’ Present: we lichten de projecten rondom diversiteit in Deelkracht ronde 2 toe. – Meertalige diagnostiek bij DSH: een richtlijn voor taaldiagnostiek van andere gesproken thuistalen – Beeldbank: de ontwikkeling van visuele materialen om het zorgtraject inzichtelijker te maken voor ouders – Oorzaken van gehoorverlies: een kennisproduct voor professionals over de meest voorkomende oorzaken van gehoorverlies en hoe hiermee om te gaan Future: aan de hand van wat er tot nu toe ontwikkeld is in Deelkracht ronde 2 schetsen we het beeld van wat de drie deelprojecten uiteindelijk moeten opleveren.

Unicorn – een onderzoek naar eenzijdig gehoorverlies bij jonge kinderen
Rosanne van der Zee

Met oudervragenlijsten en taken voor de kinderen verzamelen we informatie over de auditieve, taal-,
sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden van de kinderen op verschillende leeftijden. Daarnaast
maken we video-opnames van de ouder-kind interactie tijdens huisbezoeken. Binnen het project
verzamelen we gegevens op 18 verschillende meetmomenten gedurende 20 jaar. Er doen inmiddels al 16 enthousiaste ouders en kinderen mee. In deze presentatie staan we stil bij de opzet van Hello20 en geven we een inkijkje in de eerste deelnemers aan de hand van videobeelden. Daarnaast gaan we graag met jullie in gesprek over welke aspecten van de ontwikkeling belangrijk zijn om (in de toekomst) te volgen.

Locatie

Zaal 6

Sprekers

Brigitte de Hoog

Brigitte de Hoog is taalwetenschapper en werkt als senior onderzoeker bij de NSDSK. Brigitte is projectleider van verschillende Deelkracht-projecten binnen de doelgroep DSH 0-5. In haar projecten ontwikkelt ze onder andere kennisproducten voor de doelgroep DSH.

Merel Maslowski

Merel Maslowski is psycholinguïst en werkt als senior onderzoeker bij de programmalijn DSH bij Kentalis. Merel is projectleider van verschillende Deelkracht-projecten binnen de doelgroep DSH 0-5. In haar projecten legt zij zich vooral toe op de verwerving en verwerking van gesproken taal bij DSH kinderen en op kennisproducten rondom diversiteit.

Lizet Ketelaar

Lizet Ketelaar werkt als senior onderzoeker bij de NSDSK. Zij is ontwikkelingspsycholoog en is gepromoveerd op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen met een CI. Haar huidige onderzoek richt zich vooral op de doelgroep jonge DSH kinderen maar ze doet ook onderzoek bij kinderen met TOS.

Rosanne van der Zee

Rosanne is linguïst en werkt als onderzoeker en projectleider aan verschillende projecten die zich richten op jonge D/SH kinderen. Zij is daarnaast aan het promoveren op het project Unicorn, dat zich richt op kinderen met eenzijdig gehoorverlies.