Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

26 – Samenwerken rondom het hoortoestelgebruik van jonge slechthorende kinderen

1. Samenwerken rondom het hoortoestelgebruik van jonge slechthorende kinderen

2. Inleiding
Het dragen van hoortoestellen heeft een gunstig effect op de gesproken taalontwikkeling van slechthorende kinderen. Het consistent en frequent dragen van de hoortoestellen is hierbij belangrijk. Er zijn verschillende factoren die bevorderend of belemmerend kunnen zijn in het hoortoestelgebruik. Om ouders goed te kunnen ondersteunen is het van belang meer zicht te krijgen op het hoortoestelgebruik van jonge slechthorende kinderen.

3. Inhoud
In de lezing worden de resultaten van het onderzoek ‘Wat hoor ik’ gedeeld, waarin het hoortoestelgebruik van jonge slechthorende kinderen (0 t/m 5 jaar) en de ervaringen van hun ouders op dat gebied zijn onderzocht. Hoe consistent draagt deze groep kinderen de hoortoestellen en in welke situaties? Hoe competent voelen ouders zich in het gebruik van de hoortoestellen en van wie hebben ze de benodigde vaardigheden geleerd? En welke factoren spelen een rol in het hoortoestelgebruik en zijn beïnvloedbaar om het gebruik te vergroten in de Nederlandse praktijk? Voor gezinsbegeleiders en audiologen doen we aanbevelingen om de kennis en vaardigheden van ouders rondom hoortoestelgebruik te versterken.

4. Toepasbaarheid
Na deze lezing weten professionals die betrokken zijn bij het hoortoestelgebruik van jonge kinderen wat ze kunnen doen om de kennis en vaardigheden van ouders rondom hoortoestelgebruik te vergroten en op welke vlakken zij mogelijk nog meer ondersteuning kunnen bieden aan ouders.

5. Doelgroep
De lezing is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het hoortoestelgebruik van jonge kinderen, maar in het bijzonder voor audiologen, logopedisten en gezinsbegeleiders. Er is geen voorkennis vereist.

6. Verbinding met thema
Ouders en professionals hebben allebei een eigen rol in het hoortoestelgebruik van kinderen en de samenwerking tussen hen is daarom cruciaal om het hoortoestelgebruik zo gunstig mogelijk te laten zijn. We doen aanbevelingen om deze samenwerking te versterken.

Sprekers

Brigitte de Hoog

Brigitte de Hoog is taalwetenschapper en werkt als senior onderzoeker bij de NSDSK. Brigitte is projectleider van verschillende Deelkracht-projecten binnen de doelgroep DSH 0-5. In haar projecten ontwikkelt ze onder andere kennisproducten voor de doelgroep DSH.

Merel Maslowski

Merel Maslowski is psycholinguïst en werkt als senior onderzoeker bij de programmalijn DSH bij Kentalis. Merel is projectleider van verschillende Deelkracht-projecten binnen de doelgroep DSH 0-5. In haar projecten legt zij zich vooral toe op de verwerving en verwerking van gesproken taal bij DSH kinderen en op kennisproducten rondom diversiteit.