Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

26 – Taalontwikkeling door de ogen van het dove of slechthorende kind

1. Taalontwikkeling door de ogen van het dove of slechthorende kind

2. Inleiding
Bij dove en slechthorende (DSH) kinderen verloopt de taalontwikkeling soms anders dan bij horende kinderen. Dat kan zowel komen door verschillen in hoe DSH en horende kinderen taal verwerken als door de context waarin ze taal leren. In deze lezing kijken we met behulp van eye-tracking naar allebei de aspecten: hoe leren DSH en horende kinderen woorden en hoe wordt dit beïnvloed door de context waarin dit gebeurt?

3. Inhoud
We presenteren twee studies naar de gesproken taalontwikkeling bij jonge DSH kinderen. In deze studies gebruiken we eye-tracking op verschillende manieren om de vaardigheden van kinderen te onderzoeken. We kijken door de ogen van het jonge kind om grip te krijgen op het leren van gesproken taal. In de eerste studie onderzoeken we twee basisvaardigheden in de gesproken taalontwikkeling: spraakklanken onderscheiden en woorden herkennen. Deze vaardigheden ontwikkelen horende kinderen in het eerste en tweede levensjaar. We vergelijken de vaardigheden van DSH kinderen en horende kinderen op drie verschillende momenten: wanneer ze 6 maanden, 10 maanden en 14 maanden de hoortoestellen/CI's hebben gedragen (horende kinderen wanneer ze 6, 10 en 14 maanden oud zijn). We kijken ook of er een relatie is tussen de twee vaardigheden. Ten slotte bekijken we in welke mate zichtbare spraak bijdraagt aan ontwikkeling van deze vaardigheden. In de tweede studie onderzoeken we hoe kinderen woorden leren binnen de context van de ouder-kindinteractie. Zowel ouder als kind dragen een eye-tracker in dit onderzoek terwijl ze samen spelen. Hierdoor krijgen we zicht op de wijze waarop gedeelde aandacht tot stand komt en kinderen nieuwe woorden leren.

4. Toepasbaarheid
Na deze lezing weten professionals hoe we met behulp van technologie steeds beter inzicht krijgen in hoe de taalontwikkeling verloopt bij hele jonge dove en slechthorende kinderen.

5. Doelgroep
De lezing is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het gebruik van technologie in onderzoek of in de vaardigheden en de context die bepalen hoe gemakkelijk je nieuwe woorden kunt leren.

6. Verbinding met thema
In de lezing staat centraal hoe je kunt samenwerken met technologie om zicht te krijgen op het proces waarin DSH kinderen woorden leren en hoe je in verschillende onderzoeken samen kunt werken om meerdere aspecten van hetzelfde leerproces kunt belichten.

Sprekers

Merel Maslowski

Merel Maslowski is psycholinguïst en werkt als senior onderzoeker bij de programmalijn DSH bij Kentalis. Merel is projectleider van verschillende Deelkracht-projecten binnen de doelgroep DSH 0-5. In haar projecten legt zij zich vooral toe op de verwerving en verwerking van gesproken taal bij DSH kinderen en op kennisproducten rondom diversiteit.

Evelien Dirks

Evelien Dirks is ontwikkelingspsychologe en werkt als programmaleider DSH bij de NSDSK. Evelien is tevens deelprogrammaleider DSH 0-5 binnen Deelkracht. In haar projecten doet Evelien onderzoek naar de ontwikkeling van jonge dove en slechthorende kinderen veelal binnen de context van de ouder-kindinteractie. Daarnaast ontwikkelt zij producten om deze ontwikkeling te stimuleren.