Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

27 – Samen naar inclusie – met jongeren en volwassenen met TOS

1. Samen naar inclusie – met jongeren en volwassenen met TOS

2. Inleiding
Onbeperkt meedoen, dat willen jongeren en volwassenen met TOS ook. Met verschillende Deelkracht projecten dragen we bij aan het bereiken van deze doelstelling van het VN-verdrag Handicap. Wil je weten hoe? Kom dan naar onze sessie.

3. Inhoud
Aan de hand van een casus over een opgroeiende jongen met TOS, zoomen we in op de verschillende levensdomeinen. Hoe gaat het met hem thuis, in het onderwijs, in zijn vrije tijd en op het werk? Dit koppelen we aan de verschillende Deelkracht projecten en producten. Wat kan het hem en zijn omgeving opleveren? In dialoog brengen we de inzichten en mogelijkheden. Ook de deelnemers van deze sessie denken actief mee.

4. Toepasbaarheid
Je hebt meer inzicht in wat jongeren en volwassenen met TOS nodig hebben, welke producten er zijn ontwikkeld en wat dit betekent voor je handelen als professional.

5. Doelgroep
Voor iedere professional die geïnteresseerd is in jongeren en volwassenen met TOS. Er is geen voorkennis nodig of ervaringsniveau vereist.

6. Verbinding met thema
Alleen samen kunnen we werken aan een inclusieve en toegankelijke samenleving voor iedereen.

Sprekers

Iris Manders

ntb

Lidy Smit

ntb