Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

27 – Samenwerken met de Com-Pas

1. Samenwerken met de Com-Pas

2. Inleiding
Hoe leg je TOS uit, als je zelf TOS hebt? TOS is onbekend en moeilijk uit te leggen. Zeker voor jongeren met TOS. Jongeren groeien op en participeren steeds meer en zelfstandiger in de maatschappij. Wil jij weten hoe het hulpmiddel Com-Pas deze jongeren kan helpen? En welke rol jij daarin kan nemen? Kom dan naar deze workshop. De Com-Pas, het hulpmiddel ontwikkeld door en voor jongeren met TOS is nu uitgebreid met een training en een app.

3. Inhoud
Tijdens deze workshop informeren we de deelnemers over Com-Pas. Wat houdt het in? En hoe kan de Com-Pas jongeren met TOS en hun communicatiepartners helpen bij de communicatie in verschillende situaties. Na de pas en de website, kunnen we nu ook de training en de app laten zien. Hoe kan een jongere met TOS voor zichzelf bepalen of de Com-Pas een passend hulpmiddel is? En op welk moment zet je de pas handig in? En hoe doe je dat dan? Antwoorden hierop zijn te vinden in de training Aan de slag met Com-Pas, die professionals aan jongeren met TOS geven. We laten enkele video’s uit de training zien. Hierop vertellen jongeren met TOS waarom ze de pas wel of niet gebruiken en hoe hun omgeving reageert. We bekijken de opbouw van de online module en de materialen. Ook delen we de ervaringen uit de pilot die is uitgevoerd bij leerlingen met TOS. Met de app kunnen jongeren lastige communicatieve situaties beter voorbereiden of juist hulp krijgen in de situatie. Zo kan de jongere met TOS opzoeken wat je kan zeggen of kan doen. Bijvoorbeeld bij de eerste kennismaking in stage of bij het reizen. Ook helpt de app in het vergroten van inzicht over TOS en geeft tips. Nieuwsgierig? We laten de app graag zien. We sluiten de sessie af met een gesprek over hoe deelnemers de Com-Pas zou kunnen gebruiken in het dagelijkse werk.

4. Toepasbaarheid
Na deze workshop... • weet je wat Com-Pas inhoudt en waar je informatie kunt vinden; • ben je geïnspireerd geraakt over Com-Pas als werkvorm bij psycho educatie; • heb je een indruk van de training Aan de slag met Com-Pas en weet je hoe je de training kunt inzetten in je werk; • weet je hoe je met jongeren met TOS in gesprek kunt gaan over de mogelijkheden van Com-Pas; • weet je waar en hoe je de Com-Pas en de app kunt verkrijgen. Zo kun je jongeren met TOS helpen en zelfstandiger maken!

5. Doelgroep
Professionals binnen zorg en onderwijs met de focus op kinderen ouder dan 10 jaar. Ouders van kinderen van 10 jaar en ouder met TOS. Er is geen kennis/ervaringsniveau vereist.

6. Verbinding met thema
Samenwerken in de communicatie, dat is een uitdaging voor jongeren met TOS. En voor hun communicatiepartners. De Com-Pas helpt hierbij. Op een manier dat beide gesprekspartners tot hun recht komen.

Opmerkingen
Deze parallelle sessie zal door 2 collega's geboden worden en niet door mij (Iris). Deze keuze moeten we nog maken.

Sprekers

Iris Manders

ntb

ntb

ntb