Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

37 – Het gebruik van beeldschermen door jonge kinderen (met gehoorverlies) en de mogelijk impact op de vroege kindontwikkeling

Inleiding
De aanleiding tot deze bijdrage was het feit dat ik tijdens de laatste 10 huisbezoeken bij jonge kinderen met een ernstig gehoorverlies, 7 van de 10 kinderen tijdens mijn huisbezoek gebruik zag maken van een beeldscherm: tablet, mobiele telefoon van de ouder, TV,…
Alhoewel sommige kinderen nog geen 3 jaar oud waren, wisten de ouders mij te vertellen dat dit de enige manier was om hun kinderen snel stil te krijgen als ze even vervelend waren.
Dit was dan ook voor mij de aanleiding om even verder te onderzoeken wat we vandaag de dag weten over de impact van veel beeldschermgebruik op jonge leeftijd (en mogelijks specifiek voor kinderen met gehoorverlies) en dan vooral op de vroeg kindontwikkeling.
De resultaten van mijn zoektocht wil ik dan ook graag met jullie delen, omdat ik denk dat dit heel belangrijke informatie bevat voor de verdere begeleiding van deze kinderen en hun ouders.

Inhoud
Eigenlijk staat de inhoud al beschreven bij de inleiding hierboven.

Toepasbaarheid
De inhoud van deze parallelsessie kan heel wat nieuwe informatie aanleveren rond het gebruik van beeldschermen door jonge kinderen (in het bijzonder de kinderen met ASS of gehoorproblemen) en de mogelijke impact die dit kan hebben op de vroege kindontwikkeling en mogelijke latere medische, cognitieve en gedragsmatige consequenties.
Dit zal zeker aanzetten tot overleg met collega’s en mogelijks tot de aanpassing van de begeleiding van de kinderen en hun ouders.

Doelgroep
Deze sessie is gericht aan iedereen die betrokken is met begeleiding, onderwijs of revalidatie van jonge kinderen met gehoorverlies, maar kan eigenlijk heel zinvol zijn voor de hele cluster 2 populatie. Zowel logopedisten, leerkrachten, ambulante begeleiders, audiologen, taalkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers als ouders behoren tot de doelgroep van deze sessie.

Verbinding met thema
Als er een zaak na afloop van deze sessie duidelijk zal zijn, dan is het dat het gebruik van het beeldscherm door jonge kinderen alleen maar kan bijgestuurd worden als alle instanties betrokken bij de opvoeding, het onderwijs en de begeleiding van deze kinderen, hiermee rekening mee gaan houden en hun begeleiding en aanpak gaan aanpassen.

Sprekers

Leo De Raeve

Leo De Raeve is psycholoog en leerkracht doven en slechthorenden van opleiding en heeft nadien nog een doctoraat in de medische wetenschappen behaald aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is tevens wetenschappelijk adviseur van EURO-CIU en voorzitter van de internationale stichting CIICA (Cochleair Implant International Community of Action). Daarnaast is hij ook lid van het Wereld Hoor Forum van de WHO.