Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

29 – Pijn (waarachtig ontmoeten). Vertelt over het perspectief van naasten. Meer inzicht daarin geeft meer kans op succesvol samenwerken.

Inleiding
In onze presentaties, die we Waarachtig Ontmoeten noemen, gaven we bij de vorige Partners is Verstaan een minilezing over de rol van volwassen siblings bij een meervoudig gehandicapte broer.
Dit keer ga ik als moeder een stap terug.

De zorg in Nederland verandert snel, er zijn minder medewerkers in zorg en onderwijs en dat blijft zo.
De samenwerking tussen gezin en zorg- en onderwijsbieders verandert snel, we zullen het meer dan ooit samen gaan doen.
Dat gaat niet vanzelf, want om goed te kunnen samenwerken moet je elkaar kennen, weten wat je van elkaar kunt vragen en wat niet, kunnen delen, kunnen vragen en mogen verwachten.
Daar zijn we in de relatie tussen gezin en zorg- en onderwijsbieders nog lang niet.

Lastige ouders.
‘We worden niet lastig geboren, we worden lastig gemaakt,’ zeg ik dan.
Hoe worden we zo gemaakt?
Daar ga ik tijdens deze minilezing over vertellen.
Mijn verhaal is een persoonlijke, maar ook bredere reflectie op wat er met je gebeurt als je ouder wordt van een een klein en kwetsbaar kuiken dat nooit als volwassen vogel het nest zal verlaten.
Ik vertel over de schuld en schaamte die veel ouders dragen.
Over een leven waarin er geen enkele routekaart meer is en geen enkele stap zonder vallen en opstaan gaat.
Over afhankelijk worden van de systemen om je heen en daarin overgeleverd zijn aan van het kastje naar de muur.
Over chronisch te weinig slaap, nooit meer zomaar een weekendje weg, nooit een dag zonder zorgen en altijd zorg om morgen.
Over anderen die vertellen wat jouw kind nodig heeft zonder aan je te vragen of je dat ook zo ziet.
Het is een verhaal over Pijn.

Het is meer.
Het is ook een verhaal over het delen van Pijn, soms ook het helen van Pijn.

Het thema van dit congres is samenwerking.
Samenwerken met het gezin, met de lastige ouder, dat vraagt veel.
Samenwerken vraagt voor het gezin levenslang, en dat is heel veel.
Een klein verhaal over een kwetsbaar maar ook sterk gezin geeft meer begrip, en laat de kracht van subjectieve kennis zien.
De organisatie en de professionals hebben de objectieve kennis.

Subjectieve en objectieve kennis bundelen, dat is een leerontwikkeling die we samen ingaan en waar we in gaan slagen.
Voor kwetsbare mensen geeft dat de meest brede veiligheid en persoonlijke kennis en dat brengt kwaliteit van leven.
We gaan elkaar daarin vinden.

Inhoud
We beginnen met een filmpje ter introductie.

Daarna deel ik een paar fragmenten uit mijn boeken en ga in op bad practices en good/excellent practices.
Ik laat zien waar en hoe samenwerking het verschil maakt.
Ik deel het samenwerkingsmodel van Waarachtig Ontmoeten dat mijn gezin met het Instituut Publieke Waarden en de hoge beleidsmakers van VWS voor minister Helder ontwikkelden en waarop we dit jaar actieonderzoek gaan doen.

Het is uiteindelijk een verhaal over delen en helen.
De afronding geeft alle aandacht voor wat deelnemers over dat delen en helen willen vertellen.

Toepasbaarheid
De lezing geeft inzicht in de verhouding tussen primaire samenwerking tussen gezin en zorg- en onderwijsbieders.
We geven deze lezing vaker en dan is een van de meest gehoorde reacties van professionals: ‘Ik had geen idee…..’
Een idee hebben van wat levenslange en levensbrede zorg vraagt van een ouder geeft meer begrip voor complexiteit in samenwerkingsrollen.
Delen wat ons als ouders niet helpt, en vooral ook wat wel, daarmee kom je echt verder.

Het model Waarachtig Ontmoeten is een helder en gefaseerd samenwerkingsmodel voor gezinnen en zorg- en onderwijsbieders dat op steeds meer plekken omarmd wordt. Het koppelt kracht en kennis, aan verantwoordelijkheid en begrenzing. Het resultaat is transparante afspreken, duidelijkheid, gezamenlijkheid en toegenomen zorgplezier.

Er is altijd ruimte voor het nagesprek, want een persoonlijk verhaal over Pijn kan diep raken. De nagesprekken zijn er in diverse vormen en daarin kan een keuze gemaakt worden, daar overleggen we vanuit Ebel’s altijd met de mensen in de zaal alle beover.

Doelgroep
Alle professioneel betrokkenen binnen zorg- en onderwijsbieders die met het gezin te maken hebben.
En dat is iedereen en voor elk niveau, van bestuurders tot de praktische professionals , er is voor ieder iets te halen.
Daarin benadrukt deze lezing de kernwaarden die ons altijd, overal en elke dag verbinden.
De uitleg over het model Waarachtig Ontmoeten is breed en kort, voor iedereen interessant.
Mede gezinnen zijn ook heel welkom, zij dragen bij aan het verbreden van smal naar overal.

Verbinding met thema
Deze lezing gaat over de essentie en onmisbaarheid van samenwerking.
Zonder samenwerking met gezinnen diskwalificeren zorg- en onderwijsaanbieders zich.
Ouders die samenwerking niet zoeken of aanvaarden doen hun kind tekort.
We zijn daarin allemaal afhankelijk van elkaar en samen positief krachtig.

Sprekers

Willemien Ebels

Taalkundige en ooit leidinggevende in het Hoger Onderwijs, ik wilde de wereld verkennen. Totdat de zorg mijn gezin binnen kwam en nooit meer wegging. De wereld is voor een gezin dat leeft met levenslange en levensbrede zorg heel klein. Er zijn ook nog werelden in te verkennen en dat is wat ik doen, als schrijfster en columnist, medeoprichter van Lotje en co, grondlegger van Waarachtig Ontmoeten en sparringpartners bij diverse initiatieven van VWS.