Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

30 – Arbeidsparticipatie met een communicatief meervoudige beperking

Inleiding
Sinds 2016 geldt in Nederland het VN verdrag over de rechten van mensen met een beperking. Dit verdrag stelt dat mensen met een beperking het recht hebben op participatie in de samenleving en de mogelijkheid moeten hebben om passend en betaald werk te doen. Er is nog weinig bekend over de ervaringen van mensen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) op de arbeidsmarkt, met name wat betreft de helpende en belemmerende factoren hierbij. Ook weten we niet of er behoefte is aan ondersteuning rondom arbeidsparticipatie van mensen met CMB. Dat onderzoeken we in dit Deelkrachtproject.

Inhoud
Van juli 2023 tot januari 2024 hebben we literatuuronderzoek gedaan, we zochten in bestaande wetenschappelijke literatuur wat de kansen en knelpunten zijn met betrekking tot de arbeidsparticipatie van mensen met CMB. Deze resultaten presenteren we tijdens de minilezing op Partners in Verstaan. In het najaar van 2024 vullen we de resultaten van het literatuuronderzoek aan door interviews te houden met mensen met CMB en hun werknetwerk over de kansen en knelpunten die zij ervaren. We zullen deze onderzoeksopzet ook toelichten.

Toepasbaarheid
Na deze lezing heeft het publiek kennis opgedaan over de kansen en knelpunten met betrekking tot de arbeidsparticipatie van mensen met CMB die bekend zijn vanuit de wetenschappelijke literatuur. We gaan graag met het publiek in discussie over deze bevindingen. Het publiek krijgt ook een kijkje in de keuken als het gaat om toegepast onderzoek om ervaringen van mensen met CMB zelf en hun werknetwerk in kaart te brengen.

Doelgroep
Deze lezing is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in arbeidsparticipatie van mensen met CMB. Kennis over het onderwerp is niet vereist.

Verbinding met thema
Met de resultaten van dit project willen we een bijdrage leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met CMB, en bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt waarin samenwerken de norm wordt.

Sprekers

Emma Vaillant

Emma Vaillant is senior onderzoeker bij de programmalijn communicatief meervoudige beperkingen (CMB) en beperkingen in horen én zien (doofblindheid, DB) van Kentalis. Emma is logopedist en taal- en spraakpatholoog, en heeft ervaring in zowel de logopedische behandeling als wetenschappelijk onderzoek bij mensen met CMB.

Karin Fleuren

Karin Fleuren is onderzoeker bij de programmalijn CMB en DB van Kentalis. Karin is geschoold als verpleegkundige en heeft vele jaren gewerkt binnen de doofblindenzorg. Daarnaast heeft zij gezondheidspsychologie gestudeerd. Haar huidige werk als onderzoeker vormt dan ook een mooie combinatie van haar werkervaring en kennis uit haar studie.