Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

32 – ‘Learning a new language together’. Lessen Engels – ASL voor DSH leerlingen in groep 6-7-8.

Inleiding
Alle leerlingen in groep 7 en 8, zowel in regulier als gespecialiseerd onderwijs, krijgen het vak Engels aangeboden. Dit geldt dus ook voor de DSH kinderen van de Auris dr. M. Polanoschool in Rotterdam. Het leren van het gesproken en geschreven Engels brengt voor de DSH leerlingen verschillende uitdagingen met zich mee. Uit de praktijk blijkt dat leerlingen met minder toegang tot gesproken taal veel moeite hebben met het leren van Engels. Dat zorgt ervoor dat zij soms een gevoel van minderwaardigheid ontwikkelen op dit gebied ten opzichte van de leerlingen met meer toegang tot gesproken taal. Om voor alle leerlingen eenzelfde uitgangspunt te creëren en het gevoel van gelijkwaardigheid te vergoten is er op de Polanoschool een pilot gestart met het aanbieden van American Sign Language (ASL) naast het gesproken en geschreven Engels.

Inhoud
Tijdens de parallelsessie nemen we de deelnemers mee in de opzet en inhoud van de lessen Engels-ASL op de Polanoschool. We vertellen over de achterliggende ideeën van deze pilot, laten lesonderdelen zien en gaan we natuurlijk ook heel even praktisch met de deelnemers aan de slag! Daarnaast gaan we graag met de deelnemers in gesprek over het aanbieden van ASL aan DSH-leerlingen in de Nederlandse onderwijssituatie.

Toepasbaarheid
Na het deelnemen aan deze parallelsessie ben je wellicht geïnspireerd om op je eigen werklocatie het gesprek aan te gaan over de inhoud en opzet van de lessen Engels voor DSH-leerlingen, eventueel aangevuld met ASL.

Doelgroep
Iedereen die werkt in het onderwijs voor DSH leerlingen (leerkrachten, teamleiders, NGT-docenten, etc.) maar ook ambulant dienstverleners kunnen deelnemen aan deze parallelsessie. Er is geen voorkennis vereist.

Verbinding met thema
Doordat alle kinderen, doof en slechthorend, op een gelijkwaardige manier starten met het leren van ASL ontstaat er een gevoel van saamhorigheid. Samen leren ze een nieuwe taal. In de samenwerking tussen een horende leerkracht en dove gebarentaalgebruiker (NGT en ASL) heeft ieder zijn eigen rol en taken maar samen stimuleren ze de leerlingen in het leren van een nieuwe taal.

Sprekers

Gerben Veerman

Gerben Veerman is op dit moment werkzaam op de Dr. M. Polanoschool van Auris te Rotterdam. Na 12 jaar lesgeven binnen zowel internationaal onderwijs, voorgezet onderwijs en regulier onderwijs, werkt hij nu 3 jaar in het gespecialiseerd onderwijs voor DSH leerlingen op de Polanoschool.

Lilly de Carpentier

Lilly is onderwijsassistent op de Auris Dr. M. Polanoschool. Lilly is doof, opgegroeid in Jordanië en Libanon, heeft gestudeerd in Amerika en werkt reeds vele jaren binnen het onderwijs aan DSH kinderen in Nederland. Ze is vaardig in verschillende gebarentalen waaronder NGT en ASL.