Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

33 – Het Leesavontuur: Interventiegame ter verbetering van de technische leesvaardigheid bij dove en slechthorende leerlingen in groep 4

Inleiding
Onderzoek toont aan dat dove en slechthorende leerlingen achterlopen in hun leesontwikkeling ten opzichte van horende leerlingen (e.g., Antia et al., 2020). Er is in de literatuur veel aandacht voor achterstanden op begrijpend lezen, maar ook op technisch lezen zijn er achterstanden bekend (e.g., Couvee et al., submitted; Harris et al., 2017). Om deze reden hebben we een interventie ontwikkeld om de technische leesvaardigheid van dove en slechthorende kinderen in groep 4 van het speciaal onderwijs te verbeteren, +/- 40 kinderen hebben aan deze interventie deelgenomen.

Inhoud
In deze minilezing zullen de resultaten van de interventiestudie gepresenteerd worden. Ten eerste zal de theorie achter de interventie en dan de opzet van de interventie besproken worden. De eerste resultaten laten zien dat een deel van de kinderen vooruit gaat op technisch lezen na het spelen van de interventiegame, maar niet alle kinderen. Hier zal dieper op worden ingegaan tijdens de lezing. Ook zullen de toepasbaarheid en verbeterpunten van de interventie besproken worden.

Toepasbaarheid
Na deze lezing hebben heeft u kennis genomen van de resultaten van een leesinterventie bij dove en slechthorende kinderen in groep 4 van het speciaal onderwijs. Ook zullen eventuele handvatten voor het onderwijs gedeeld worden.

Doelgroep
Professionals (leerkrachten, logopedisten, ambulant begeleiders). Enige kennis van leesontwikkeling is vereist.

Verbinding met thema
Leesvaardigheid is van groot belang in de huidige samenleving, en blijft een aandachtspunt in het onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen. Leesvaardigheid is iets waar we allemaal samen aan moeten werken; het onderzoek, onderwijs en ouders.

Sprekers

Sascha Couvee

Sascha Couvee is afgestudeerd als taalwetenschapper. Ze werkt als promovenda bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze doet onderzoek naar de leesontwikkeling bij dove en slechthorende kinderen in het primair onderwijs.