Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

34 – Krachtig taalonderwijs voor iedere leerling; een samenwerkingsproject tussen regulier vo en ambulante dienst/vso.

Inleiding
Sinds september 2023 zijn we als ambulante dienst een samenwerkingsproject gestart op een reguliere vo-school in Amsterdam.

Op deze reguliere school zitten enkele leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis met een ondersteuningsarrangement cluster 2. Daarnaast is er een grote groep leerlingen met taalachterstanden. Deze achterstanden leiden tot problemen op alle vakgebieden.

In het kader van inclusief onderwijs is het versterken van het reguliere onderwijs een belangrijke doelstelling. Middels dit project proberen wij daar op een duurzame wijze handen en voeten aan te geven. Door het delen van kennis en expertise op het gebied van cluster 2, versterken we onderwijs op de reguliere vo-school. Ook hopen we de overstap van vso naar vo te vergemakkelijken voor onze leerlingen op het vso.

Inhoud
Tijdens deze parallelsessie delen wij de ervaringen die we hebben opgedaan tijdens het voorbereiden en uitvoeren van het project Noorderlicht. We zullen aandacht hebben voor de opbrengsten, de succesfactoren en de aandachtspunten.

Toepasbaarheid
Deze lezing is ter inspiratie. Het kan een impuls zijn om te kijken welke mogelijke vormen van samenwerking en het duurzaam versterken van taalgericht onderwijs van het regulier mogelijk zijn in de eigen omgeving.

Doelgroep
Professionals die geïnteresseerd zijn in het duurzaam versterken van taalgericht onderwijs van het regulier met oog op inclusief onderwijs.

Verbinding met thema
In onze parallelsessie gaat het helemaal om samenwerken: we focussen ons op een intensieve samenwerking tussen de ambulante dienst vo en een reguliere vo-school.

Sprekers

Ellen Heeremans

Ellen Heeremans is eerst werkzaam geweest als docent bij het VierTaal college Amsterdam. Momenteel is zij voor het VierTaal college werkzaam als ambulant begeleider (VO). Sinds het schooljaar 23-24 draait zij de pilot op het abc Noorderlicht, regulier VO, om daar het systeem te versterken op het geven van taalgericht onderwijs.

Paulien Dubelaar

Paulien Dubelaar is sinds 3 jaar locatiedirecteur van de ambulante dienst VO-MBO VierTaal Amsterdam. Sinds haar aanstelling bij VierTaal is zij bezig geweest met het vormgeven van het project ‘Noorderlicht’, dat een jaar geleden ook daadwerkelijk van start is gegaan.