Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

35 – Alliantie: praktijkgericht onderzoek naar de samenwerking tussen ouder en logopedist

Inleiding
Een goede alliantie (relatie) tussen ouder en behandelaar komt de effectiviteit van een interventie ten goede. Dit geldt mogelijk nog sterker wanneer er sprake is van indirecte therapie, waarbij de behandelaar ouders coacht bij het aanleren van nieuwe vaardigheden in de omgang met hun kind. Hoe ouders van jonge kinderen met een (vermoeden van) TOS en logopedisten de alliantie ervaren is nog niet eerder onderzocht. Daarom is in 2020 een project gestart naar de alliantie tussen ouders en logopedisten van het ambulant team. We keken of de samenwerking tussen ouders en logopedist samenhing met de taalstimuleringsvaardigheden van ouders.

Inhoud
In deze lezing presenteren we hoe het onderzoek verlopen is en presenteren we de, beperkte, uitkomsten van het onderzoek. We gaan in op de obstakels die wij bij dit praktijkgerichte onderzoek tegen zijn gekomen. We gaan hier ook actief mee aan de slag met het publiek: hoe kunnen zulk soort obstakels bij toekomstig onderzoek voorkomen of overwonnen worden?

Toepasbaarheid
Na afloop van de lezing weet je wat alliantie betekent en wat het belang van een goede alliantie is met (ouders van) cliënten. De lezing zet niet alleen aan tot nadenken over de voor – en nadelen van praktijkgericht onderzoek maar ook over hoe onderzoekers en behandelaars gezamenlijk kunnen bijdragen aan gedegen onderzoek en daarmee aan evidence-based werken.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor zowel behandelaars als onderzoekers, er is geen voorkennis vereist.

Verbinding met thema
In deze sessie staat het thema samenwerken centraal, wat ook het thema van het onderzoek was. Het onderzoek richtte zich namelijk op de samenwerkingsrelatie tussen ouder en behandelaar. Daarnaast wordt ingegaan op het belang van een goede samenwerking tussen behandelaar en onderzoeker bij praktijkgericht onderzoek.

Sprekers

Lizet Ketelaar

Lizet Ketelaar werkt als senior onderzoeker bij de NSDSK. Zij is ontwikkelingspsycholoog en is gepromoveerd op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen met een CI. Haar huidige onderzoek richt zich vooral op de doelgroep jonge DSH kinderen maar ze doet ook onderzoek bij kinderen met TOS.

Margo Zwitserlood-Nijenhuis

Margo Zwitserlood-Nijenhuis werkt als klinisch linguïst / onderzoeker bij Pento AC Amersfoort/Ede. Ze deed onder andere onderzoek naar effectiviteit van indirecte taaltherapie met ouders van kinderen met TOS en heeft speciale interesse in ‘empowerment’ van ouders. Daarnaast ziet ze kinderen met complexe taal-spraakproblematiek voor diagnostiek.