Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

28 – Onderwijs revalidatie en begeleiding van kinderen met een cochleair implantaat: update anno 2024

Inleiding
Cochleaire implantatie bij kinderen is één van de topics waar zeer veel wetenschappelijk onderzoek rond gebeurd en er zijn dan ook voortdurend nieuwe inzichten in hoe we kinderen met een cochleair implantaat optimaal kunnen begeleiden. Deze kennis willen we dan ook graag delen met de dagelijkse praktijk.
Omdat de selectiecriteria voor CI steeds verruimen en dus steeds meer kinderen een cochleair implantaat dragen, is het zeer belangrijk dat de professionele begeleiders van deze kinderen ook beschikken over de nodige vaardigheden en kennis.

Inhoud
In deze presentatie gaan we de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek op vlak van CI met de deelnemers delen, maar gaan we tegelijkertijd ingaan op wat dit voor de dagelijkse praktijk betekent.
Zo zullen we onderzoek behandelen vanuit volgende onderzoeksdomeinen:
-neurologisch onderzoek naar plasticiteit van de hersenen;
-impact van gemis aan incidenteel leren en hoe dit compenseren;
-executieve functies bij kinderen met gehoorverlies
-ToM bij kinderen met gehoorverlies;
-kwaliteitsstandaarden voor goede revalidatie na CI;
-meertaligheid bij kinderen met gehoorverlies;
-toegankelijkeid van het onderwijs (speciaal en regulier)
-…

Toepasbaarheid
De deelnemers zullen heel wat nieuwe kennis verwerven rond de begeleiding van kinderen met een CI, wat kan aanzetten tot overleg met collega’s rond hun huidige werking en mogelijks ook kan leiden tot een aanpassing van de huidige werking.

Doelgroep
Deze masterclass is gericht aan iedereen die betrokken is met begeleiding, onderwijs of revalidatie van kinderen met een cochleair implantaat. Zowel logopedisten, leerkrachten, ambulante begeleiders, audiologen, taalkundigen, als psychologen behoren tot de doelgroep van deze sessie.

Verbinding met thema
Als er een zaak duidelijk naar voren komt binnen deze masterclass, dan is het dat de begeleiding van kinderen met een cochleair implantaat een multidisciplinaire taak is, waarbij de betrokken professionals en de ouders en hun omgeving goed dienen samen te werken en van mekaar op de hoogte zijn.

Sprekers

Leo De Raeve

Van opleiding psycholoog, maar ook leerkracht doven en slechthorenden en een doctoraat in medische wetenschappen. Directeur van ONICI, voorzitter van CIICA (International Cochlear Implant Community of Action), wetenschappelijk adviseur van EURO-CIU en lid van het Wereld Hoor Forum van de WHO.