Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

38 – De Spraakmaker – samenwerken in de diagnostiek van de spraakontwikkeling

Inleiding
De Spraakmaker is een benoemtaak die binnen Deelkracht ontwikkeld is om de spraakontwikkeling van jonge kinderen met TOS in kaart te brengen. De Spraakmaker is sinds het voorjaar van 2024 te vinden op www.deelkracht.nl

Inhoud
In deze lezing staan we uitgebreid stil bij De Spraakmaker en hoe deze ingezet kan worden in de diagnostiek van de spraakontwikkeling van het jonge kind met TOS. We laten zien hoe de resultaten van De Spraakmaker gebruikt kunnen worden voor een concreet plan van aanpak voor de logopedische behandeling. Ook demonstreren we hoe De Spraakmaker wordt ingezet bij niet tot nauwelijks sprekende kinderen en hoe de logopedist en klinisch linguïst samenwerken in deze complexe spraakdiagnostiek en behandeling.

Toepasbaarheid

Na het volgen van deze lezing weet je:

  • Hoe je de resultaten van De Spraakmaker interpreteert en omzet in concrete behandeldoelen
  • Hoe de logopedist en klinisch linguïst samen kunnen werken bij complexe casussen op het gebied van de spraakontwikkeling

Deze informatie is direct bruikbaar in de dagelijkse praktijk bij de diagnostiek en behandeling van jonge kinderen met TOS.

Doelgroep
Deze lezing is geschikt voor logopedisten en klinisch linguïsten die werken met peuters en kleuters met TOS.

Verbinding met thema
Deze lezing benadrukt het belang van het samenwerken van logopedisten en klinisch linguïsten in de diagnostiek van jonge kinderen met TOS met complexe problemen in de spraakontwikkeling.

Sprekers

Maaike Diender

Maaike Diender is onderzoeker en klinisch linguïst. Zij houdt zich dagelijks bezig met het verbinden van de wetenschap met de dagelijkse klinische praktijk. Haar expertise ligt op het gebied van verdiepende spraak- en taaldiagnostiek en behandeling van jonge (meertalige) kinderen met TOS.

N.t.b.