Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

39 – Luisterinspanning bij DSH kinderen in het regulier onderwijs.

Inleiding
Iedereen ervaart wel eens luisterinspanning; momenten waarop het extra moeite kost om de ander te verstaan. Dit kan best vermoeiend zijn. Dove en slechthorende kinderen in het regulier onderwijs zijn vaker vermoeid dan horende leeftijdsgenoten, mogelijk als gevolg van een verhoogde luisterinspanning. Als kinderen dag in dag uit een verhoogde luisterinspanning ervaren, kunnen ze hierdoor vermoeid raken. Dit kan een grote impact hebben op het welbevinden, sociaal leven en schoolprestaties van DSH kinderen.

Wij hebben onderzocht in hoeverre DSH kinderen meer luisterinspanning ervaren dan horende klasgenoten.

Inhoud
Wij hebben twee experimenten afgenomen bij 30 DSH kinderen en 30 normaal horende kinderen, uit het regulier onderwijs.
In het eerste deel hebben we gekeken in hoeverre DSH kinderen meer luisterinspanning ervaren dan horende leeftijdsgenoten, en de invloed van achtergrondruis op luisterinspanning. In het tweede deel is onderzocht in welke mate spraakafzien en ondersteunende gebaren luisterinspanning vermindert.

Uit het onderzoek zijn een aantal mooie en verassende resultaten gekomen die we graag presenteren! Daarnaast vertellen we graag over het vervolgonderzoek dat we willen gaan doen.

Toepasbaarheid
Door dit onderzoek komen we meer te weten over de ervaringen van DSH leerlingen in het regulier onderwijs. Op basis van de mooie resultaten van dit onderzoek hebben we een aantal aanbevelingen opgesteld voor professionals die werken met DSH kinderen, ouders van DSH kinderen én DSH kinderen zelf. Deze willen we graag aan jullie voorleggen, en we horen graag vanuit het publiek of wij nog aanbevelingen missen. Daarnaast zijn we benieuwd waar behoefte is aan vervolgonderzoek.

Doelgroep
Deze sessie is interessant voor iedereen die werkt met DSH kinderen, m.n. voor ambulant begeleiders.

Verbinding met thema
Dit onderzoek verbreedt de kennis over luisterinspanning en vermoeidheid bij DSH leerlingen. Deze kennis helpt de DSH leerlingen en het systeem om hen heen om hen beter te begrijpen en rekening te houden met de uitdagingen waar zij tegenaanlopen.

Sprekers

Elske van Raaphorst

Ik ben werkzaam als logopedist bij de Zwanenbloem in Zoetermeer, hier werk ik met zowel DSH als TOS leerlingen. Na mijn logopedieopleiding heb ik de master Taal- en Spraakpathologie afgerond bij de Radboud Universiteit. De afgelopen jaren heb ik mij als onderzoeker bij de Kentalis Academie verdiept in de luisterinspanning bij DSH leerlingen in het regulier onderwijs.