Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

4 – Mooi project – Inner Power On Tour

Inleiding
Beste team
Het begon reeds in mijn studietijd: het gevoel dat ik een enorme intuïtie had voor mijn vak. Ik ben logopediste in hart en nieren. Alleen was buikgevoel wetenschappelijk gezien niets waard. Dat dacht ik toen althans en dat werd me natuurlijk vanuit de opleiding ook zo ingeprent. Binnen de medische en paramedische sector is evidence based een duidelijke basis en kernwaarde.
Ik was dan ook zo ongelooflijk enthousiast toen ik las dat jullie ruimer kijken binnen ’t congres, naar evenzeer mooie projecten die geen statistische achtergrond hebben.

Na deze lange intro kom ik graag to the point. Binnen het thema van dit congres stel ik met veel trots mijn missie Inner Power On Tour voor. Ik legde al jaren binnen mijn logopedische therapieën de connectie met psychologie en ik had steeds veel aandacht voor de kracht van gedachten en de emoties die daarbij horen. Drie jaar geleden besloot ik twee studies te combineren met de job om mijn intuïtie hierin meer te sterken. Ik deed een jaar Energy Medicine volgens Donna Eden en werd daarnaast Brain Balance Coach.

Vanaf dan werd de missie alleen maar groter: ik zou persoonlijke ontwikkeling een vak maken op scholen. Een kind nu al bewust maken van zichzelf en de uitdagingen van ’t leven kan hen sterken om op cruciale momenten echt voor zichzelf te kiezen. Wanneer kinderen taal-, spraak- en gehoorsmoeilijkheden ervaren wordt het communiceren van deze gedachten en gevoelens een grotere uitdaging. Reden te meer om die missie op de kaart te zetten.

Inhoud
Ik barst van ’t enthousiasme om jullie mee te nemen in mijn verhaal. In hoe ik persoonlijke ontwikkeling tracht te verwezenlijken in de therapie, thuis, in de klas. Hoe deze en vele andere kinderen de connectie met zichzelf behouden en hoe wij daar als zorgverleners een mooi voorbeeld in kunnen zijn.

Hoe ook een zorgteam voldoende aan zelfzorg kan doen om ’t beste van zichzelf te kunnen geven. En hoe dit alles groeide vanuit een intuïtie.

Geen mooie onderzoeksresultaten, wel mijn ervaring, mijn missie!

Toepasbaarheid
Mijn intentie is om te inspireren en zorgverleners aan ’t denken te zetten. Wanneer je meer bewust wordt van je eigen processen kan je daarna anderen ook efficiënter helpen. Zij kunnen dan op hun beurt weer andere zorgverleners inspireren tijdens een overleg, een vergadering, … En zo zetten we in op een rimpeleffect binnen de zorg, wat als uiteindelijke doel heeft dat we de kinderen sterken voor hun toekomst. Zodat zij, de leiders van morgen, van deze wereld een nog mooiere plek kunnen maken.

Doelgroep
Geen voorkennis, wel een open geest. Durven kijken naar jezelf en hoe jij in ’t leven staat om van daaruit kritisch te bekijken wat je in beweging kan zetten om een nog beter mens en van daaruit betere zorgverlener te worden.

Doelgroep: zorgverleners

Verbinding met thema
Door te zien wat de kracht is van gedachten, hoe ons brein werkt en hoe wij ons als mens/zorgverlener gedragen kunnen we onszelf in vraag gaan stellen. Wanneer we durven te kijken naar onze donkere kanten, onze processen, dan begrijpen we vaak beter waarom we op een bepaalde manier reageren. Dit in vraag stellen en vervolgens in beweging zetten, maakt dat je kritischer naar jezelf als mens maar ook als zorgverlener kijkt. Dit doet ons groeien en kan de kinderen die we begeleiden alleen maar ten goede komen. Goed voor jezelf zorgen, is een nog betere zorgverlener worden. En zorg verlenen betekent samenwerken: met jezelf, je cliënt en het hele team daarrond.

Ps: ik ben steeds on tour met mijn mobilhome. Dit wordt eveneens als kantoorruimte gebruikt tijdens therapieën.

Opmerkingen
https://www.innerpowerontour.com/

https://www.logopediebrasschaat.be/

Sprekers

Evi Gysbrechts

Ik werk ondertussen 14 jaar als logopedist in mijn eigen praktijk waarbij ik het steeds ruimer zag dan puur het logopedische. De kracht zit 'm in 't durven verder kijken. Ik combineerde daarom een paar jaar geleden twee extra opleidingen tot Brain Balance Coach én ik studeerde 'n jaar Energy Medicine via Donna Eden wat gebaseerd is op de oude Chinese Geneeskunde.