Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

40 – Communicatie met Affectieve Technologie bij volwassenen met een communicatief meervoudige beperking en doofblindheid: twee casestudies

Inleiding
De positieve effecten van affectieve technologie, ook wel sociale robots, zijn onderzocht onder andere bij ouderen met dementie en mensen met een visuele en een verstandelijke beperking. Veel van de studies met betrekking tot affectieve technologie focussen op het effect van sociale robots op de kwaliteit van leven. De mogelijke effecten van sociale robots op communicatie bij mensen met een communicatieve meervoudige beperking (CMB) of aangeboren beperkingen in horen én zien (aangeboren doofblindheid, ADB)) zijn echter nog niet onderzocht. Het doel van deze studie is om het effect van affectieve technologie op de hoeveelheid en type communicatie bij volwassenen met CMB of ADB te onderzoeken. Daarnaast wordt ook de meest optimale manier om affectieve technologie aan te bieden onderzocht.

Inhoud
In deze minilezing zullen we de methode van het onderzoek, waaronder het gebruik van gepersonaliseerde codeerschema’s, en de resultaten van twee deelnemers in detail presenteren. Daarnaast bespreken we het gebruik van affectieve technologie in toekomstig onderzoek.

Toepasbaarheid
Na deze lezing heb je kennis opgedaan over hoe affectieve technologie helpend kan zijn voor mensen met beperkingen in de communicatie. We hopen dat de lezing het publiek inspireert en motiveert om zelf aan de slag te gaan met affectieve technologie.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor professionals die werken met mensen met CMB en/of ADB. Er is geen voorkennis nodig om de lezing te volgen.

Verbinding met thema
Middels samenwerking tussen (persoonlijk) begeleiders en onderzoekers wordt kennis opgedaan over de doelgroep CMB en hoe communicatie gestimuleerd kan worden op een bijzondere manier, namelijk middels affectieve technologie.

Sprekers

Nina Wolters-Leermakers

Nina is senior onderzoeker bij Kentalis sinds 2012. Daarvoor heeft zij haar PhD behaald bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar huidige onderzoeksprojecten richten zich op de doelgroep CMB en hoe communicatie en kwaliteit van leven verbeterd kunnen worden.