Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

42 – Siméa Passend en Inclusief. Samenwerken aan Inclusief Onderwijs voor leerlingen DSH en TOS

Inleiding
Meedoen in de maatschappij en samen met vriendjes naar dezelfde school in de eigen buurt. Dit is de bedoeling van inclusief Onderwijs. De instellingen cluster 2 hebben de opdracht om inclusief onderwijs voor leerlingen DSH en TOS te ondersteunen. De instellingen werken samen aan een portfolio om dat te realiseren

Inhoud
We willen vertellen aan onze collega’s wat we aan het doen zijn en welke afspraken we hebben gemaakt over hoe we de systemische benadering in de ambulante dienstverlening handen en voeten geven.
Maar we willen ook heel graag feedback. We vragen de deelnemers aan deze sessie om met ons mee te denken hoe we het nog beter kunnen doen. Daarbij willen we niet alleen leren van collega’s in het onderwijs maar ook van collega’s uit de zorg.

Toepasbaarheid
Door deze sessie krijg je een inkijkje in het programma AD van het Siméa programma Passend en Inclusief. Je kunt een bijdrage leveren aan de wijze waarop de instellingen de ondersteuning aan scholen en leerlingen realiseren. Het doel daarvan is dat zoveel mogelijk leerlingen DSH en TOS thuisnabij en samen met andere kinderen naar school gaan.

Doelgroep
Deze sessie is voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen in het onderwijs aan leerlingen DSH en TOS en daar graag een bijdrage aan wil leveren.

Verbinding met thema
We werken als vier instellingen in Siméa samen. Ook de samenwerking met college’s uit de zorg en de hogescholen en universiteiten is van meerwaarde.
Ondersteuning bieden aan Inclusief Onderwijs vraagt een systemische benadering. Samenwerking met de leerkracht, de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers en met andere professionals in de reguliere scholen, in het samenwerkingsverband en in de jeugdzorg.
De instellingen stellen zich op als netwerkorganisaties in het eigen werkgebied. Als Siméa vormen zij landelijk vormen ook een netwerkorganisatie.
Alleen door samen te werken kunnen we het beste doen voor de leerlingen DSH en TOS

Sprekers

Gerda Gorter

Mijn naam is Gerda Gorter. Ik ben meer dan 30 jaar werkzaam bij Kentalis Onderwijs. Als VSO docent, als ambulant begeleider en nu bijna 10 jaar directeur van één van de diensten van de AD. Inclusief onderwijs is een rode draad in mijn onderwijs carrière. Samen met regulier onderwijs op zoek gaan naar mogelijkheden voor passend en inclusief onderwijs geeft mij energie!

ntb

ntb