Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

43 – De kracht van moedertaal

Inleiding
Op kindcentrum Rijpelberg in Helmond is er een instroom van met name Poolse kinderen die niet of nauwelijks Nederlands spreken. In 2021-2024 vindt het onderzoek ‘De kracht van moedertaal’ plaats, waarbij het Pools als moedertaal wordt ingezet in het onderwijs; in pre-teaching in de groepen 4 tot en met 8 en bij activiteiten als lezen en liedjes zingen in de groepen 1 tot en met 3. Daarnaast vond er professionalisering plaats voor het hele team.

Inhoud
Het erkennen en toelaten van de moedertaal is effectief, zorgt voor een groter zelfvertrouwen, meer motivatie en betere schoolprestaties (Agirdag, 2010; Cummins, 2018). Een deel van de kinderen met TOS is meertalig. Wanneer er sprake is van TOS of een vermoeden van TOS, is dit ook het geval in de moedertaal. We vertellen je graag over het onderzoek ‘De kracht van moedertaal’: de aanpak, de winst, de dilemma’s en de samenwerking tussen alle betrokken partijen. We hopen daarna met jullie in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.

Toepasbaarheid
We vertellen vanuit welk theoretisch kader we werken, welke onderzoeksmethodes passend zijn gebleken en in welke mate er sprake is van overdraagbaarheid.

Doelgroep
Het onderzoek zet alle onderwijsprofessionals aan het denken op welke wijze de moedertaal van de leerlingen een plaats kan krijgen in de school en wat het belang daarvan is. Er zijn 2 sprekers (perspectieven): vanuit de onderzoeker en vanuit de school.

Verbinding met thema
Bij dit onderzoek zijn verschillende partijen betrokken o.a.: de school, de (Poolse) leerkrachten, de leerlingen, de ouders, gemeente Helmond, Pabo De Kempel en het lectoraat van Fontys OSO. Dit vroeg voortdurend om afstemming en maatwerk.

Sprekers

Anouk Middelkoop-van Erp

Mijn werkzaamheden zijn deels in de opleiding master Educational Needs (Fontys) en deels in het werkveld (professionalisering scholen). Inhoudelijk zijn mijn werkzaamheden met name gericht op spraak, taal en-gehoorproblematiek, autisme & communicatie en meertaligheid.

Helen Vink