Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

44 – Communicatie in het dagelijks leven van kleuters met TOS vanuit het perspectief van ouders en leerkrachten

Inleiding
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) ervaren dagelijks beperkingen in de communicatie. Meer inzicht in deze communicatieproblemen, thuis en op school, is belangrijk om onze handelingsplannen te kunnen richten op het bevorderen van communicatieve participatie.
We hebben onderzoek gedaan, met als doelen:
• Inzicht krijgen in de communicatie in het dagelijks leven van kleuters met TOS vanuit het perspectief van ouders en leerkrachten.
• Verschillen onderzoeken tussen kinderen met alleen expressieve problemen en kinderen met receptieve èn expressieve problemen.

Inhoud
In de minilezing worden de resultaten van ons onderzoek onder ouders en leerkrachten van kinderen (5-6 jaar) met TOS op cluster 2-scholen gepresenteerd.
Volgens ouders is de communicatie met vreemden het meest problematisch, en speelt de mentale toestand van het kind een rol. Ouders beschouwden beperkingen in het zich uitdrukken, begrepen worden en het niet verstaanbaar zijn als kernproblemen. Leerkrachten beoordeelden de communicatieve redzaamheid van de kinderen als onvoldoende, maar vonden de sociale competentie en de kwaliteit van de leerkracht-kind relatie niet afwijkend.
Kinderen met een receptief-expressieve stoornis leken grotere beperkingen in de communicatie te hebben dan kinderen met alleen een expressieve stoornis.

Toepasbaarheid
De resultaten benadrukken de uitdagingen van kinderen met TOS in een verscheidenheid aan communicatieve situaties, maar ook hun mogelijkheden in de cluster 2-setting. De communicatieve belemmeringen in de thuissituatie kunnen verschillen van die op school. Als professionals moeten we de inbreng van ouders een rol geven in onze handelingsplannen.

Doelgroep
De lezing is voor iedereen die te maken heeft met kleuters met TOS en meer wil weten over hun communicatieproblemen.

Verbinding met thema
Het is belangrijk om samen met ouders en leerkrachten inzicht te krijgen in de communicatieve beperkingen van kinderen met TOS, niet alleen op school, maar ook bij activiteiten daarbuiten. Zo kunnen we samen de communicatieve redzaamheid bevorderen.

Sprekers

Gerda Bruinsma

Gerda Bruinsma, MSc is logopedist, logopediewetenschapper en hogeschooldocent. Als logopedist was zij werkzaam met kinderen met TOS in verschillende settings. Sinds 2007 is zij verbonden aan de opleiding en het lectoraat Logopedie van de Hogeschool Utrecht voor het vakgebied TOS. Zij voert promotieonderzoek uit naar de effectiviteit van logopedie bij kleuters met TOS.