Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

46 – Beleef TOS en SH met VR in de thuissituatie

Inleiding
Ouders van kinderen met een taal- en spraakstoornis (TOS) of slechthorendheid, worden dagelijks geconfronteerd met unieke uitdagingen in de thuissituatie. Het begrijpen van hoe kinderen met TOS of SH de wereld ervaren en communiceren is van essentieel belang voor hun ontwikkeling en welzijn. Het gebruik van virtual reality stelt ouders en verzorgers in staat om de innerlijke wereld van een kind met TOS of SH te ervaren. Door deze technologie kunnen ze beter begrijpen hoe hun kinderen de wereld om hen heen ervaren en communiceren, wat kan leiden tot meer inzicht, betere ondersteuning en een sterker begrip rondom TOS/ SH.

Inhoud
Tijdens deze minilezing willen we door middel van VR een dieper inzicht bieden in de ervaringen van kinderen met TOS en slechthorendheid in de thuissituatie.
Iedere deelnemer kan tijdens de minilezing ervaren welke gedachtes er in een kind met TOS of SH in de thuissituatie om kunnen gaan en kan middels de bijbehorende kijkvragen leren hoe het gesprek met het systeem rondom het kind aangegaan kan worden.

Toepasbaarheid
Na afloop van deze minilezing heb je kennis opgedaan met de mogelijkheden van VR om kennis over onze doelgroep over te dragen.
Iedere deelnemer gaat naar huis met een pakket om dit direct in de praktijk in te kunnen zetten.

Doelgroep
De minilezing is bedoeld voor professionals die werken met kinderen met TOS of SH in de thuissituatie. De minilezing is geschikt voor zowel nieuwkomers in de sector als voor ervaren professionals in de sector.

Verbinding met thema
Het gebruik van VR in de thuissituatie van kinderen met TOS of SH creƫert bewustwording bij ouders en verzorgers door hen een dieper inzicht te geven in de belevingswereld van hun kinderen. Deze bewustwording bevordert de samenwerking tussen ouders, verzorgers en professionals, omdat het de communicatie en begrip verbetert en een gemeenschappelijk doel van ondersteuning bevordert. Door samen te werken op basis van dit verhoogde begrip, kunnen ouders en professionals effectiever in gesprek gaan over de passende ondersteuningsbehoefte van het specifieke kind.

Sprekers

Sarah van Leeuwen

Sarah van Leeuwen: Ambulant dienstverlener bij Auris, en projectleider van 'Beleef TOS en SH met VR', waarbij virtual reality wordt ingezet om het systeem rondom kinderen met TOS of SH bewust te maken rondom de ondersteuningsbehoeften van het kind in de thuissituatie.

Kirsten van Os

Kirsten van Os: Ambulant dienstverlener bij Auris, en projectleider van 'Beleef TOS en SH met VR', waarbij virtual reality wordt ingezet om het systeem rondom kinderen met TOS of SH bewust te maken rondom de ondersteuningsbehoeften van het kind in de thuissituatie.