Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

48 – Meertalige spraakbehandeling met ThuisTaalTool

Inleiding
Thuistaaltool is een werkwijze voor meertalige spraakbehandeling voor kinderen met een spraakontwikkelingsstoornis. De tool is ontwikkeld omdat logopedisten aangaven hulpmiddelen nodig te hebben om de meertalige spraakbehandeling in te richten. Thuistaaltool kan worden ingezet na de afname van Speakaboo, een screeningsinstrument voor spraakstoornissen. Het afgelopen jaar is de app van Thuistaaltool verbeterd. Daarnaast is er binnen het Deelkrachtproject Meertaligheid Centraal een cursus ontwikkeld waarin je leert om vanuit Speakaboo behandeldoelen te bepalen met Thuistaaltool.

Inhoud
In deze lezing vertellen we over het belang van spraakonderzoek in de niet-Nederlandse taal. Daarnaast vertellen we over de werkwijze van Thuistaaltool en we laten de vernieuwde app zien. We leren je hoe je kunt bepalen welke doelklanken geschikt zijn voor meertalige spraakbehandeling.

Toepasbaarheid
Professionals krijgen meer informatie om Speakaboo en Thuistaaltool in de behandeling in te zetten.

Doelgroep
Professionals die werken met meertalige kinderen met een vermoeden van TOS. Speakaboo en Thuistaaltool zijn voor kinderen tussen de 3 en 6 jaar.

Verbinding met thema
Aan de hand van Thuistaaltool ga je samen met de ouder de behandeling voor het kind vormgeven.

Sprekers

Meike de Beer

Meike de Beer is al 13 jaar werkzaam als klinisch linguïst bij Kentalis binnen de Vroegbehandeling voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Daarnaast geeft zij als docent voor de Kentalis Academie cursussen over meertaligheid aan logopedisten. Ze is betrokken bij verschillende Deelkrachtprojecten, waaronder het project Meertaligheid Centraal, waarin de werkwijze ThuisTaalTool is ontwikkeld.

Lisa de Wit

Lisa de Wit is logopedist en klinisch linguïst en is werkzaam bij Auris in de Vroegbehandeling en Spraakpoli in regio Midden. Zij werkt als professional mee aan het project Meertaligheid Centraal.