Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

47 – De vernieuwd Anamnese Meertaligheid

Inleiding
In het project Meertaligheid Centraal richten we ons op het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van meertalige kinderen met een vermoeden van TOS binnen de ZG-zorg. Een belangrijk instrument bij de diagnostiek en behandeling van meertalige kinderen is de Anamnese Meertaligheid (oorspronkelijk ontwikkeld door Blumenthal & Julien, 2000). Uit eerder onderzoek (Meertaligheid Onder de Loep) kwam naar voren dat logopedisten het afnemen van de Anamnese Meertaligheid (als zeer waardevol beschouwen. Toch is er nu, 24 jaar later, ruimte voor verbetering, want:
– In de sector zijn verschillende versies van de Anamnese Meertaligheid in omloop.
– Bepaalde onderdelen zijn inmiddels verouderd, en bovendien is een elektronische versie handiger dan alleen papier.
– Het combineren van de anamnese meertaligheid (verleden en nu) met wensen voor de toekomst heeft meerwaarde.
– Het herhaald afnemen van een deel van de lijst kan inzicht geven in verandering van taalaanbod thuis.
Dit alles gaf aanleiding om een nieuwe Anamnese Meertaligheid te ontwikkelen. Die kan die sectorbreed kan worden ingezet zodat iedereen op een meer uniforme manier informatie verzamelt over het taalaanbod van meertalige kinderen met een vermoeden van TOS.

Inhoud
In deze lezing maken de deelnemers op een interactieve manier kennis met de nieuwe Anamnese Meertaligheid, worden de eerste gebruikerservaringen gedeeld en vertellen we welke wijzigingen ouders belangrijk vonden.

Toepasbaarheid
Professionals krijgen informatie over de aanpassingen aan de vernieuwde Anamnese Meertaligheid en hoe deze te gebruiken.

Doelgroep
Professionals die werken met meertalige kinderen met en vermoeden van TOS binnen de ZG-zorg.

Verbinding met thema
Met de Anamnese Meertaligheid werk je samen met de ouder om goed zicht te krijgen op het taalaanbod aan het kind.

Sprekers

Lisanne Geurts

Lisanne Geurts werkt als logopedist en onderzoeker bij Auris. Als logopedist is zij werkzaam op een behandelgroep voor peuters met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Daarnaast is zij als onderzoeker betrokken bij diverse projecten die zich richten op de zorg voor deze doelgroep.

Maaike Diender

Maaike Diender is onderzoeker en klinisch linguïst. Zij houdt zich dagelijks bezig met het verbinden van de wetenschap met de dagelijkse klinische praktijk. Haar expertise ligt op het gebied van verdiepende spraak- en taaldiagnostiek en behandeling van jonge (meertalige) kinderen met TOS.