Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

5 – De toekomst van de logopedie: de toegevoegde waarde van technologische innovaties

Inleiding
De uitdaging voor de zorg en voor jou als logopedist is duidelijk; er moet efficiënter gewerkt worden, we moeten digitaliseren en de rol van de logopedist verandert . Maar hoe pakken we dit aan? Welke mogelijkheden zijn er voor de logopedie? Welke impact heeft dit op je werk? Ben jij op de hoogte van de mogelijkheden die technologische innovaties bieden?

In deze parallelsessie bespreken we technologische innovaties in de logopedie en de kansen die deze innovaties bieden.

Inhoud
Tijdens een presentatie informeren we je over de mogelijkheden van o.a. AI en spraaktechnologie aan de hand van de ontwikkelingen die bij Auris spelen. We inspireren je graag met verschillende (technologische) oplossingen, waarbij de meerwaarde voor cliënten en professionals voorop staan. Samen bespreken we graag de uitdagingen voor de toekomst en de kansen die er liggen voor het werkveld.

Toepasbaarheid
We inspireren je graag over de volle breedte van technologische innovaties voor de logopedie. Hierbij willen we je graag aanzetten tot nadenken over de mogelijkheden die jij zelf hebt om te innoveren in jouw werkomgeving. Ook willen we de mogelijkheden verkennen om gezamenlijk op te trekken in het ontwikkelen, en verder brengen technologische innovaties voor de logopedie.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor logopedisten die nieuwsgierig zijn naar wat technologie voor logopedie kan bieden. Er is geen voorkennis vereist. Wij nodigen enthousiastelingen voor innovatie én sceptici uit om met ons mee te denken over de toegevoegde waarde van technologische innovaties in ons werkveld. Ook als je geen logopedist bent, ben je van harte welkom.

Verbinding met thema
Innoveren van het werkveld kan alleen door collectief op te trekken. We willen elkaar inspireren om ervoor te zorgen dat het vakgebied aantrekkelijk en relevant blijft en de uitdagingen van de toekomst aan kan.

Sprekers

Wendy Voorn

Wendy Voorn is opgeleid als industrieel ontwerper en werkt al jaren als projectleider binnen zorg en onderwijs aan innovaties. Ze houdt als innovator altijd zicht op de eindgebruiker. Hoe kunnen we het voor hem / haar fijner, sneller, toegankelijker en makkelijker maken? Daarbij maakt ze graag gebruik van de nieuwste technologieën, zoals AI.

Willemijn Doedens

Willemijn Doedens is logopedist en taalwetenschapper, en is nu werkzaam als innovatie adviseur binnen zorg en onderwijs. Ze gaat graag de uitdaging met collega’s aan om in kaart te brengen waar knelpunten en kansen liggen om het (samen)werken leuker, efficiënter en makkelijker te maken.