Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

50 – Oudergericht samenwerken: een kwestie van voelen, denken en doen

Inleiding
Een goede samenwerking tussen zorg-/onderwijsprofessionals en ouders van kinderen met TOS is essentieel voor de groei en ontwikkeling van het kind en ondersteuning van het gezin. Samenwerking is echter complex en professionals zijn zoekende in hoe zij de samenwerking met ouders kunnen optimaliseren. Deze masterclass is gebaseerd op praktijkgericht onderzoek naar het optimaliseren van de samenwerking tussen ouders van kinderen met een TOS en de professionals. Het belang is ontstaan vanuit de behoeften die ouders in de samenwerking met professionals ervaren enerzijds en vanuit de ondersteuningsbehoeften van de professionals anderzijds.

Inhoud
In deze masterclass:
– Delen we kennis en ervaringen over oudergericht samenwerken, o.a. de ouderschapstheorie van Alice vd Pas en het kwadrant van Reeder over parental empowerment
– Gaan we in gesprek over de complexiteit van samenwerken en wat dit vraagt van professionals
– Reflecteren we op jouw manier van oudergericht werken aan de hand van praktijkvoorbeelden
– Oefenen we in werkgroepen met het voeren van oudergerichte gesprekken
De sessie wordt geleid door vijf professionals met expertise en ervaring in het oudergericht werken in verschillende settingen. Een van de professionals is zelf ouder van een kind met TOS.

Toepasbaarheid
Na de masterclass weten deelnemers wat oudergericht werken is, hebben ze gereflecteerd op hun eigen vaardigheden in deze samenwerking en leemtes daarin en oefenden ze oudergericht werken in gesprekken. De deelnemers kunnen hun opgedane inzichten direct toepassen in de praktijk, onder andere door het opstellen van concrete doelen voor hun eigen werkomgeving.

Doelgroep
De masterclass is bedoeld voor alle professionals die werkzaam zijn met (ouders van) kinderen met TOS én geïnteresseerd zijn in het optimaliseren van de samenwerking tussen ouders en professionals. Er is geen voorkennis of specifieke ervaring vereist.

Verbinding met thema
Het congresthema staat centraal: we stimuleren deelnemers om te reflecteren in hoeverre zij zelf oudergericht samenwerken of samen werken met ouders.

Opmerkingen
Naast de hoofdsprekers zijn er drie werkgroepbegeleiders: Riet Grauwels, Margo Zwitserlood en Marlies van Daalen.

Sprekers

Inge Klatte

Inge Klatte is logopedist en klinische gezondheidswetenschapper. Ze voert haar promotieonderzoek uit bij het Lectoraat Logopedie - Participatie door Communicatie van Hogeschool Utrecht. Dit onderzoek staat in het teken van het optimaliseren van de samenwerking tussen ouders van kinderen met TOS en logopedisten.

Jorien Luijkx

Dr. Jorien Luijkx is orthopedagoog en werkzaam als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, basiseenheid orthopedagogiek. Haar expertise ligt o.a. op het gebied van het bevorderen van de samenwerking tussen ouders van kinderen met een intensieve en complexe ondersteuningsbehoefte en professionals. Ook is zij ervaringsdeskundige ouder, omdat zij een zoon heeft met een vermoeden van TOS en SOD die naar het cluster 2 onderwijs gaat.