Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

51 – Het sociale informatieverwerkingsmodel: Van neuropsychologische analyse naar maatwerk voor kinderen met een communicatieve beperking, en terug!

Inleiding
Er is niets zo praktisch als een goede theorie (Lewin, 1943). Daarom hebben we in de afgelopen jaren een theoretisch model over sociale informatieverwerking, gebaseerd op Crick en Dodge (1994), uitgewerkt voor dove/slechthorende (DSH) kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) (Hermans, Smit, Isarin en Vissers, in voorbereiding). Het sociale informatieverwerkingsmodel beschrijft de stappen die in iedere sociale interactie doorlopen worden (waarnemen, interpreteren, doelen stellen, oplossingen bedenken, een oplossing kiezen, en de actie uitvoeren). De kwaliteit van deze stappen wordt enerzijds bepaald door een spectrum aan cognitieve functies (Taal, Executieve functies en Theory of Mind) en anderzijds door persoonlijke ervaringen en overtuigingen (kernovertuigingen, morele overtuigingen). Deze neuropsychologische theorie over sociale informatieverwerking helpt ons om het gedrag van kinderen in sociale situaties beter te begrijpen en van hieruit te komen tot afgestemde begeleiding en behandeling. Het model wordt inmiddels binnen Kentalis in zorg (DSH) en onderwijs (TOS) ingezet.

Inhoud
In deze masterclass presenteren we het neuropsychologische model. De focus is daarbij op kinderen met TOS. We bouwen aan de hand van casussen samen met professionals van de academie en professionals uit zorg en onderwijs (o.a. gedragskundige, logopedist, leerkracht SO, leerkracht VSO, ambulant begeleider, CVO) de brug naar de praktijk. We verwachten daarbij ook een actieve bijdrage van de deelnemers aan de masterclass (o.a. door eigen casuïstiek in te brengen).

Toepasbaarheid
Het sociale informatieverwerkingsmodel helpt professionals om gedrag en gedragsproblemen van kinderen nog beter te begrijpen. Neuropsychologisch analyse volgens dit model vormt een opmaat voor passende zorg en onderwijs te geven aan DSH kinderen of kinderen met TOS.

Doelgroep
De masterclass is bedoeld voor professionals die werken met kinderen met TOS in zorg of onderwijs.

Verbinding met thema
Vooral samenwerken. De ontwikkeling van het model is ontstaan uit een intensieve samenwerking tussen de academie, zorg en onderwijs van Kentalis. Kentalis collega’s uit het primair proces hebben het neuropsychologisch model voor DSH kinderen en kinderen met TOS, ontwikkeld vanuit de Academie, in de praktijk getoetst. Op geleide van deze toetsing is het model verder aangepast binnen de Academie. Eenieder heeft dus met zijn/haar specifieke expertise een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het model.

Sprekers

Daan Hermans

Daan Hermans is als cognitief psycholoog verbonden aan Kentalis en de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen vanuit een neuropsychologisch perspectief.

Constance Vissers

Constance Vissers is als klinisch neuropsycholoog en bijzonder hoogleraar verbonden aan Kentalis en de Radboud Universiteit. Zij richt zich in haar onderzoek op de neuropsychologische analyse van de problemen waar kinderen met TOS mee kampen. Op grond van deze analyse draagt ze bij aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van diagnostiek en behandeling en begeleiding in zorg en onderwijs.