Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

52. Inclusieve zorg: Hoe inclusie te bereiken vanuit de zorg?

Mensen ervaren hun ziekte/ gehoorverlies of taalontwikkelingsstoornis binnen het kader van hun eigen taal en cultuur. Dat doe je als zorgverlener zelf ook. Het is daarom goed om je te realiseren dat jij zelf ook uit een bepaalde cultuur komt, en dat die cultuur jouw denken en handelen beïnvloedt. Daarnaast moet je rekening houden met taal, cultuur, religie, hulpzoekgedrag en gebruiken van de cliënt. Hoe beter de zorg aansluit, hoe eerder iemand zich geholpen voelt.

In de begeleiding en zorg aan cliënten met een migratieachtergrond hebben zorgprofessionals te maken met:

  • Een andere beleving van taalontwikkelingsstoornis
  • Verschillen in cultureel bepaalde communicatieregels;
  • Onbekendheid met de Nederlandse gezondheidszorg;
  • Laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden.

Deelnemers:

  • Hebben inzicht op over de invloed van cultuur op hulpzoekgedrag;
  • Zijn zich bewust van hun eigen culturele normen; (Cultuursensitief handelen)
  • Inzicht in uw interculturele competentie: een praktische benadering bij hulp en begeleiding bij de verwerking en acceptatie van het ziek zijn en/ of de behandeling.

Sprekers

Kaveh Bouteh

Kaveh Bouteh Adviseur/Trainer,  Inclusie, Diversiteit en Health literacy. Kaveh werkt ruim 20 jaar als adviseur, professioneel spreker en docent en heeft ruime ervaring op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en gezondheidsvaardigheid (health literacy) in zorg en welzijn.