Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

54 – Inclusie! Of niet?

1. Inclusie! Of niet?

2. Inleiding
Binnen het Deelkrachtproject Inclusie werden activiteiten georganiseerd voor DSH jongeren samen met horende jongeren (inclusie-activiteiten). Deelname viel echter tegen. Een aantal DSH jongeren gaf aan dat zij geen behoefte hadden aan inclusie-activiteiten. Was er bij de doelgroep inderdaad geen behoefte aan de activiteiten? Om in de toekomst beter aan te kunnen sluiten bij de behoeften van de doelgroep is er een brede behoeftepeiling uitgevoerd onder DSH kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar op het gebied van (buitenschoolse) activiteiten samen met andere jongeren. We hebben onder andere uitgevraagd welke activiteiten zij (willen) doen en met wie zij die het liefste doen, bijv. liever met DSH leeftijdsgenoten of met horende leeftijdsgenoten.

3. Inhoud
We presenteren de uitkomsten van onze behoeftepeiling. We bespreken wat dove en slechthorende kinderen/jongeren in Nederland al doen aan activiteiten buiten school en met wie zij die activiteiten samen (willen) doen. Ook wensen wat betreft buitenschoolse activiteiten in het algemeen en inclusie-activiteiten in het bijzonder zijn onderzocht. Zo blijkt dat veel DSH kinderen en jongeren met allerlei buitenschoolse activiteiten meedoen, zoals sport. Ook komen er behoeften en belemmeringen naar voren waar wij tijdens de lezing op in zullen gaan.

4. Toepasbaarheid
Tijdens de lezing kom je meer te weten over de buitenschoolse activiteiten die dove en slechthorende jongeren willen doen en met wie of in welke vorm zij dit het liefste zouden doen. Deze kennis is toepasbaar en nuttig voor alle initiatieven op het gebied van (inclusie)activiteiten voor deze doelgroep.

5. Doelgroep
Voor deze lezing is geen voorkennis nodig. De gedeelde kennis is belang voor iedereen die zich bezighoudt met (buitenschoolse) activiteiten voor de jonge DSH doelgroep.

6. Verbinding met thema
Deze lezing gaat over inclusie van de jonge DSH doelgroep. Bij inclusie gaat het om meedoen in de samenleving, ofwel samen doen. De lezing geeft aan hoe belangrijk het is goed naar de doelgroep zelf te luisteren en met de doelgroep samen te werken.

Sprekers

Nadine de Rue

Nadine de Rue is senior onderzoeker bij Kentalis. Zij werkt als projectleider en onderzoeker aan allerlei Deelkrachtprojecten binnen de doelgroep DSH 0-5 jaar en 5-18 jaar, zoals Tolkinzet op school. Nadine is cognitief neurowetenschapper en taal- en spraakpatholoog. Zij is gepromoveerd in de neurolinguïstiek.