Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

54. Masterclass DSH 5 -18

Tijdens deze Masterclass zijn er presentaties van OPSTAP 1 – nieuwe NGT modules voor ouders, Tolken in de klas: een kwestie van samenwerken? en Inclusie! Of niet?

 

“OPSTAP 1”

Bea Bouwmeester

Tijdens deze sessie laten we de inhoud van de eerste NGT-module van ‘OPSTAP’ zien. OPSTAP is een reeks NGT-modules voor ouders om hun NGT-niveau te verhogen van A2 naar B1 (gebaseerd op de ERK-niveaus voor gebarentalen). De module bestaat uit een online deel, live bijeenkomsten en opdrachten die ouders in hun eigen omgeving kunnen doen. De thema’s die aan de orde komen zijn afgestemd op ouders en hun kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. Een belangrijk onderdeel van de modules is het samenwerken met elkaar als ouders en kinderen om daadwerkelijk vaardiger te worden.

Tolken in de klas: een kwestie van samenwerken?

Nadine de Rue

We presenteren de uitkomsten van groepsgesprekken met ouders, leerlingen, tolken, leerkrachten en ambulant begeleiders van cluster 2 instellingen. We vroegen hen naar de meerwaarde van tolkinzet, goede ervaringen, knelpunten en mogelijke oplossingen. Een veel genoemd knelpunt is bijvoorbeeld het tekort aan tolken. Uit de gesprekken blijkt ook dat er behoefte is aan meer kennis en voorlichting over tolkinzet
in het onderwijs. Daarnaast is een goede samenwerking en afstemming belangrijk, vooral tussen leerkracht en tolk.

Inclusie! Of niet?

Nadine de Rue

We presenteren de uitkomsten van onze behoeftepeiling. We bespreken wat dove en slechthorende kinderen/jongeren in Nederland al doen aan activiteiten buiten school en met wie zij die activiteiten samen (willen) doen. Ook wensen wat betreft buitenschoolse activiteiten in het algemeen en inclusie-activiteiten in het bijzonder zijn onderzocht. Zo blijkt dat veel DSH kinderen en jongeren met allerlei buitenschoolse activiteiten meedoen, zoals sport. Ook komen er behoeften en belemmeringen naar voren waar wij tijdens de lezing op in zullen gaan.

Locatie

Zaal 6

Sprekers

Nadine de Rue

Nadine de Rue is senior onderzoeker bij Kentalis. Zij werkt als projectleider en onderzoeker aan allerlei Deelkrachtprojecten binnen de doelgroep DSH 0-5 jaar en 5-18 jaar, zoals Tolkinzet op school. Nadine is cognitief neurowetenschapper en taal- en spraakpatholoog. Zij is gepromoveerd in de neurolinguïstiek.

Bea Bouwmeester

Bea is docent NGT & Dovencultuur en communicatiedeskundige bij Kentalis. Ze is mede-ontwikkelaar van de NGT-modules ‘OPSTAP’ voor ouders binnen Deelkracht. Bea is ook auteur (samen met Linde Terpstra) van het boek ‘Hier zijn wij!’ waarin informatie staat over Dovencultuur en NGT.