Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

55 – De Schoolreis: Kinderen met een TOS naar school

1. De Schoolreis: Kinderen met een TOS naar school

2. Inleiding
Kinderen met TOS kunnen naar verschillende soorten onderwijs gaan: het regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs. Vaak krijgen kinderen nog logopedie en/of een ondersteuningsarrangement. De overgang van de behandelgroep naar de basisschool is een spannende stap voor ouders van kinderen met een TOS. Dat hebben we gemerkt in meerdere onderzoeksprojecten binnen Deelkracht: Taal in Zicht, waarin we kinderen met TOS 20 jaar lang volgen, Samen met Ouders, waarin de samenwerking tussen ouders en professionals werd verbeterd, en Transitie Onderwijs vanuit Zorg voor kinderen met TOS, waarin we de overgang willen vergemakkelijken. Het is dus nodig om goed in beeld te krijgen waar kinderen met een TOS naartoe gaan en hoe we de overgang kunnen verbeteren.

3. Inhoud
In deze lezing vertellen we meer over de uitstroom van kinderen met TOS vanuit de vroegbehandeling naar het onderwijs vanuit het project Taal in Zicht. Welke vormen van onderwijs worden gekozen en wanneer wordt nog logopedische begeleiding ingezet? Krijgen de kinderen ondersteuning in het onderwijs? Naar aanleiding van deze resultaten, zoomen we verder in op de overgang van de behandelgroep naar de basisschool. We presenteren De Schoolreis: een digitale routekaart voor ouders van kinderen met een TOS. Hierin krijgen ouders informatie over wat ze kunnen doen in de overgang naar school.

4. Toepasbaarheid
Professionals komen meer te weten over de uitstroom en verdere ondersteuning van kinderen met een TOS vanuit de vroegbehandeling. Daarnaast krijgen ze meer informatie over De Schoolreis en hoe die kan worden ingezet in de vroegbehandeling.

5. Doelgroep
Deze lezing is bedoeld voor alle professionals die werken met ouders en kinderen met een TOS. Het is relevant voor zowel zorg- als onderwijsprofessionals. Een bepaald kennisniveau is niet nodig.

6. Verbinding met thema
Deze lezing benadrukt een goede samenwerking tussen zorg, onderwijs en ouders. Als de samenwerking goed verloopt, vergemakkelijkt dit de overgang van de behandelgroep naar de basisschool.

Sprekers

Marijke Zoons

Marijke Zoons is spraaktaalpatholoog bij Adelante Audiologie & Communicatie. Ze werkt binnen het audiologisch centrum en binnen de vroegbehandeling. Ze is betrokken bij meerdere Deelkrachtprojecten waaronder Taal in Zicht.

Luisa de Heer

Luisa de Heer is junior onderzoeker bij de NSDSK. Van oorsprong is ze logopedist. Ze doet onderzoek naar kinderen met taalontwikkelingsstoornissen.